+ A - A

Contractes inferiors a 50000€

En ocasions excepcionals, EMAYA es troba davant de la necessitat de contractar obres, serveis i subministraments que per raó de les seves especificacions i característiques tècniques i/o la seva complexitat requereixen d'empreses amb una concreta capacitació tècnica. Es dóna el supòsit que la concurrència d'empresaris en aquestes contractacions és molt limitada i fins i tot, en ocasions, nul•la.

Per tant, l'objectiu d'aquesta secció és promoure la concurrència d'ofertes per a l'adjudicació d’aquells determinats contractes d’obres, serveis i subministraments que sent inferiors a 50.000€ requereixen de determinades especificacions i raons tècniques.

La tramitació d'aquest tipus de contractes promoguts des d’EMAYA, es durà a terme directament pels òrgans responsables de cada departament.

Malgrat que no és obligatòria per a la tramitació d'aquests expedients la publicació d'anunci de licitació en cap butlletí o diari oficial, ni tan sols en el perfil del contractant de l'òrgan de contractació, donada la excepcionalitat i especificitat de les contractacions, es començaran a anunciar a través d'aquesta pàgina web d’EMAYA. Complementàriament i depenent de la complexitat de la contractació, es podrà dur a terme la publicació de l’anunci en un diari.

Aquesta decisió ha estat presa amb l'ànim de reforçar els PRINCIPIS generals de llibertat d'accés a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments i amb l'ànim d'assegurar la selecció de l'oferta econòmicament més avantatjosa.

Els dubtes o consultes sobre els procediments de licitació d'EMAYA, poden dirigir-se a la següent adreça: ffuster@emaya.es

CE-597. Subministrament de bufadores elèctriques per al departament de Neteja d'Emaya

Límit presentació ofertes: 18 de desembre de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 07 de desembre de 2017


CE-596. Adquisició d'un dipòsit per al laboratori de comptadors de l'àrea de Xarxes

Límit presentació ofertes: 14 de desembre de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 05 de desembre de 2017


CE-595. Compra de 7 ordinadors portàtils per a la secció de formació i desenvolupament

Límit presentació ofertes: 11 de desembre de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 05 de desembre de 2017


CE-594. Contractació de compra i manteniment llicències QlikView, QlikSense i NPrinting

Límit presentació ofertes: 14 de desembre de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 05 de desembre de 2017


CE-593. Retirada de residus amb fibrocement del carrer Mar Jònica de Palma

Límit presentació ofertes: 14 de desembre de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 05 de desembre de 2017


CE-592. Retirada de residus amb fibrocement del camí de Son Reus.

Límit presentació ofertes: 14 de desembre de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 05 de desembre de 2017


CE-591. Servei de revisió de tacògrafs analogics i digitals i limitadors de velocitat de la flota de Emaya

Límit presentació ofertes: 13 de desembre de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 04 de desembre de 2017


CE-590. Lloguer de màquines de neteja pel taller de Emaya

Límit presentació ofertes: 13 de desembre de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 04 de desembre de 2017


CE-589. Subministrament de sepiolita en sacs de 20kg per a Emaya

Límit presentació ofertes: 13 de desembre de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 04 de desembre de 2017


CE-588. Compra de 23 equips de control de presència

Límit presentació ofertes: 13 de desembre de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 04 de desembre de 2017


CE-587. Retirada de residus amb fibrocement d'Es Carnatge

Límit presentació ofertes: 11 de desembre de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 29 de novembre de 2017


CE-586. Instal·lació i retirada de les forquilles per la limitació dels contenidors

Límit presentació ofertes: 01 de desembre de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 22 de novembre de 2017


CE-585. Ampliació de la instal·lació d'enllumenat públic al recinte municipal de Son Pacs

Límit presentació ofertes: 29 de novembre de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 20 de novembre de 2017
Pressupost


CE-584. Subministrament de 350 tones de sulfat fèrric per les estacions depuredores d'aigües residuals Palma1 i Palma2

Límit presentació ofertes: 29 de novembre de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 20 de novembre de 2017. 


CE-583. Residus amb fibrociment del camó de Son Reus

Límit presentació ofertes: 29 de novembre de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 20 de novembre de 2017. 


CE-582. Subministrament d'elements de ferreria i Servei anual de treballs de ferreria

Límit presentació ofertes: 25 de novembre de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 16 de novembre de 2017. 


CE-581. Contractar hidrants d'incendi per a úsexclusiu de bombers

Límit presentació ofertes: 25 de novembre de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d' ofertes: Departament de Compras d' EMAYA.
Data de publicació: 16 de novembre de 2017. 


CE-580. Contractació del subministrament de ferro i acer pel Taller de EMAYA

Límit presentació ofertes: 25 de novembre de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 16 de novembre de 2017. 


CE-579. Subministrament de dos calaixos d’aïllament acústic per als turbocompressors instal·lats en l’Edar Palma 1

Límit presentació ofertes: 23 de novembre de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 14 de novembre de 2017


CE-578. Subministrament de tres bombes centrífugues per al bombeig d’aigua bruta de l’Edar Palma 2

Límit presentació ofertes: 23 de novembre de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 14 de novembre de 2017


CE-577. Desenvolupament d’un sistema de gestio pel registre general d’entrades i sortides d’Emaya

Límit presentació ofertes: 04 de desembre de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 14 de novembre de 2017
Document anàlisi de requisits


CE-567. El servei d´ inspecció de conduccions a Son Anglada

Límit presentació ofertes: 23 de novembre de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 14 de novembre de 2017
Plecs obres
Model declaració responsable
Resum de pressupost
Pressupost amb descompostos i medicions
Normes seguretat visitants


CE-576. Adquisició de comptadors i mòduls de comunicacióamb capacitat de transmissió IOT NARROW BAND

Límit presentació ofertes: 22 de novembre de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 13 de novembre de 2017


CE-575. Subministrament de productes químics a les instal·lacions d'Emaya

Límit presentació ofertes: 22 de novembre de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 13 de novembre de 2017


CE-574. Subministrament de combustible GNC a 3 BAR per a la flota deEmaya a l'estació de Son Pacs

Límit presentació ofertes: 20 de novembre de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 09 de novembre de 2017


CE-573. Venda de contenidors en desús d'Emaya

Límit presentació ofertes: 16 de novembre de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 07 de novembre de 2017
Nota informativa


CE-572. Subministrament de dues bombes helicoïdals per al bombeig de fangs primaris de l’Edar Palma 2

Límit presentació ofertes: 16 de novembre de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 07 de novembre de 2017


CE-571. Servei de grua de gran tonatge amb conductor

Límit presentació ofertes: 13 de novembre de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 03 de novembre de 2017


CE-570. Subministrament anual de maquinària petita pel magatzem d'utillaje

Límit presentació ofertes: 13 de novembre de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 03 de novembre de 2017


CE-569. Adquisició de maquinària petita pel magatzem d'utillaje

Límit presentació ofertes: 13 de novembre de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 03 de novembre de 2017


CE-568. Reparació, condicionament i impermeabilització de les canals de recollida de pluvials al voltant dels dipòsits reguladores de Son Tugores

Límit presentació ofertes: 09 de novembre de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 31 d'octubre de 2017


CE-566. Subministrament elèctric fotovoltaic per al depòsit de Son Vida Albercuix d'Emaya

Límit presentació ofertes: 03 de novembre de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 25 d'octubre de 2017


CE-565. Subministrament de dues bombes helicoïdals per al bombeig de fangs primaris de l’Edar Palma 2

Límit presentació ofertes: 02 de novembre de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 24 d'octubre de 2017


CE-564. Servei d’impartició de formació ERP SAP

Límit presentació ofertes: 02 de novembre de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 24 d'octubre de 2017


CE-563. Instal·lació de infraestructura de xarxa de dades per a càmeres de seguretat i altres elements de xarxa al taller de l’àrea de Qualitat Urbana a Son Pacs

Límit presentació ofertes: 02 de novembre de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 24 d'octubre de 2017


CE-562. Servei de reparacions externes dels vehicles pesats marca Renault de la flota de Emaya

Límit presentació ofertes: 27 d'octubre de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 18 d'octubre de 2017


CE-561. Contratació de dues suscripcions software Collection d’arquitectura, enginyeria i construcció

Límit presentació ofertes: 26 d'octubre de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 17 d'octubre de 2017


CE-560. Instal·lació d'un separador d'hidrocarburs

Límit presentació ofertes: 26 d'octubre de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 17 d'octubre de 2017


CE-559. Instal·lació de cabines d’hexaflorur, transformador i quadre de baixa tensió per a un PFU-3 a la Edar 2

Límit presentació ofertes: 23 d'octubre de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 16 d'octubre de 2017


CE-558. Servei de reparació de radiadors dels vehicles de la flota de Emaya

Límit presentació ofertes: 23 d'octubre de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 13 d'octubre de 2017


CE-557. Servei d’entapissat de seients dels vehicles de la flota de Emaya

Límit presentació ofertes: 23 d'octubre de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 13 d'octubre de 2017


CE-556. Adquisició de materials de recanvi per a les bombes Flowserve que emaya té instal·lades en la Edar Palma 1 i Edar Palma 2

Límit presentació ofertes: 19 d'octubre de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 10 d'octubre de 2017


CE-555. Subministrament de carros d’eines i eines manuals per al taller

Límit presentació ofertes: 18 d'octubre de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 09 d'octubre de 2017


CE-554. Contractació de formació en competències en format online mitjançant simulació

Límit presentació ofertes: 16 d'octubre de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 05 d'octubre de 2017


CE-553. Compra de 4 bombes d’aigua residual per a les ebars de la platja de Palma

Límit presentació ofertes: 16 d'octubre de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 05 d'octubre de 2017


CE-552. Compra de 2 quadres elèctrics per a les ebars de la platja de Palma

Límit presentació ofertes: 16 d'octubre de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 05 d'octubre de 2017


CE-551. Compra de 3 grups electrògens per a les ebars de la platja de Palma

Límit presentació ofertes: 16 d'octubre de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 05 d'octubre de 2017


CE-550. Servei de gestió de les xarxes socials d'Emaya

Límit presentació ofertes: 05 d'octubre de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 26 de setembre de 2017


CE-549. Contractació de l’auditoria interna del sistema de gestió de qualitat segons la norma ISO 90012015

Límit presentació ofertes: 04 de octubre de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 25 de setembre de 2017.


CE-548. Plec de clàusules particulars i tècniques que han de regir en l'acord marc per a la compra de cablejat i quadre elèctric

Límit presentació ofertes: 02 de octubre de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 21 de setembre de 2017


CE-547. Servei de subministrament d’una cúpula manual CC 600 per la decapadora model NC300 de CMAR Kramer de la flota de EMAYA

Límit presentació ofertes: 29 de setembre de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 20 de setembre de 2017


CE-546. Retirada i transport de residus del camí pasatemps i camí des Palmer (Palma)

Límit presentació ofertes: 29 de setembre de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 20 de setembre de 2017
Nota informativa


CE-545. Servei de subministrament i montatge del quadre elèctric de la torxa de l'abocador d'emergència de Son Reus

Límit presentació ofertes: 28 de setembre de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 19 de setembre de 2017


CE-544. Contractar ampliació llicéncies SAP

Límit presentació ofertes: 27 de setembre de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 18 de setembre de 2017


CE-543. Contractar adquisició màquina agranadora

Límit presentació ofertes: 27 de setembre de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 18 de setembre de 2017


CE-542. Manteniment i consultoria SAP

Límit presentació ofertes: 27 de setembre de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 18 de setembre de 2017


CE-541. Subministrament de escales de plataforma per a taller

Límit presentació ofertes: 27 de setembre de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 18 de setembre de 2017


CE-540. Retirada i transport de residus d'Es Carnatge

Límit presentació ofertes: 22 de setembre de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 13 de setembre de 2017
Nota informativa


CE-539. Renovació i ampliació del software Cype Ingenieros

Límit presentació ofertes: 22 de setembre de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 13 de setembre de 2017


CE-538. Compra d’una motobomba autocebant dièsel per a aigües residuals

Límit presentació ofertes: 21 de setembre de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 12 de setembre de 2017


CE-537. Servei d’impartició de formació de QLIKVIEW

Límit presentació ofertes: 21 de setembre de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 12 de setembre de 2017


CE-533. Servei de reparació dels polispasts i ponts grua existents en l’Edar Palma 2 d’acord al RD 1215/1997

Límit presentació ofertes: 18 de setembre de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 12 de setembre de 2017


CE-527. CONTRATACIÓ RECANVIS D'UNIONS DE ARPOL

Límit presentació ofertes: 18 de setembre de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres de EMAYA.
Data de publicació: 08 de setembre de 2017


CE-536. Contractar bossa hores consultoria Sharepoint

Límit presentació ofertes: 18 de setembre de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 08 de setembre de 2017


CE-535. Compra dels equips de mesura per a la monitorització en continu de terbolesa, clor lliure residual, ph i conductivitat a la xarxa de transport i distribució d’Emaya

Límit presentació ofertes: 15 de setembre de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 06 de setembre de 2017


CE-534. Venda de contenidors en desús d'Emaya

Límit presentació ofertes: 15 de setembre de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 06 de setembre de 2017
Visita
Esmena de deficiències


CE-522. Servei d'inspecció de conduccions a Son Anglada

Límit presentació ofertes: 14 de setembre de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 05 de setembre de 2017


CE-532. SERVEI DE REPARACIÓ D’EMISSORES DE COMUNICACIONS DE LA FLOTA DE EMAYA

Límit presentació ofertes: 11 de setembre de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres de EMAYA.
Data de publicació: 31 d'agost de 2017

Subsanació d'errades


CE-531. SUBMINISTRAMENT D'OLI LUBRIFICANT PER ELS MOTORS DE COGENERACIÓ DE LA EDAR PALMA 1 DEL DEPARTAMENT DE DEPURACIÓ

Límit presentació ofertes: 11 de setembre de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres de EMAYA.
Data de publicació: 31 d'agost de 2017


CE-530. SERVEI DE REPARACIO DE AUTOMOBILS RENAULT DE LA FLOTA EMAYA

Límit presentació ofertes: 11 de setembre de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres de EMAYA. 
Data de publicació: 31 d'agost de 2017


CE-529. ACORD MARC PER A LA COMPRA DE CABLEJAT SONDEJOS DE 150MM2 DN-F 0,6/1KV

Límit presentació ofertes: 07 de setembre de 2017 a les 14:00 h. 
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres de EMAYA. 
Data de publicació: 29 d'agost de 2017


CE-528. SUBMINISTRAMENT DE FIREWALLS DE SEGMENTACIÓ INTERNA

Límit presentació ofertes: 07 de setembre de 2017 a les 14:00 h. 
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres de EMAYA. 
Data de publicació: 29 d'agost de 2017


CE-526. Reubicació bústies recollida neumàtica

Límit presentació ofertes: 30 d'agost de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 21 d'agost de 2017
Annex


CE-525. Subministrament de portes de comptadors i elements complementaris

Límit presentació ofertes: 30 d'agost de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 21 d'agost de 2017


CE-524. Servei d’inspecció i reparació d’emissaris submarins

Límit presentació ofertes: 30 d'agost de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 21 d'agost de 2017


CE-523. Renovar suport i llicències ASG S200-30 Symantec

Límit presentació ofertes: 28 d'agost de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 17 d'agost de 2017


CE-521. Servei de lloguer de maquinaria petita

Límit presentació ofertes: 21 d'agost de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 11 d'agost de 2017


CE-520. Servei de revisió i manteniment preventiu dels sistemes d’alimentació ininterromputs (SAI)

Límit presentació ofertes: 21 d'agost de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 11 d'agost de 2017


CE-519. Servei de desratització de las Edars Palma 1 i Palma 2

Límit presentació ofertes: 21 d'agost de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 10 d'agost de 2017


CE-518. Adquisició de mobles d'oficina a Son Anglada

Límit presentació ofertes: 18 d'agost de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 09 d'agost de 2017


CE-517. Subministrament de materials de recanvi per a bombes FLYGT al departament de Depuració i departament de Manteniment i instal·lacions

Límit presentació ofertes: 18 d'agost de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 09 d'agost de 2017


CE-516. Servei de subministrament i instal·lació de infraestructura per a la recàrrega del vehicle elèctric a les instal·lacions de Emaya

Límit presentació ofertes: 18 d'agost de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 09 d'agost de 2017


CE-515. Subministrament de quatre reductors mecànics per a les turbines d’aireig del tractament convencional de fangs actius de l’Edar Palma 2

Límit presentació ofertes: 17 d'agost de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 08 d'agost de 2017
S’amplia el termini de presentació d’ofertes fins a data 28 d’agost de 2017 a les 14h.


CE-514. Servei d'assistència amb camions autoaspirantes i retirada de contenidors en les depuradores de palma i necessitats dels departaments de Manteniment, Xarxes i Qualitat Urbana d’Emaya

Límit presentació ofertes: 17 d'agost de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 08 d'agost de 2017


CE-513. Servei de recollida de ferralla i altres materials per al Cicle de l'Aigua

Límit presentació ofertes: 16 d'agost de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 07 d'agost de 2017


CE-512. Servei de revisió i manteniment de l'estació de càrrega de GNC

Límit presentació ofertes: 11 d'agost de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 02 d'agost de 2017


CE-511. Compra de 3 variadors de velocitat per a l’estació de bombeig d’Auditorium

Límit presentació ofertes: 11 d'agost de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 02 d'agost de 2017


CE-510. Reparació de desperfectes a la galeria de la Vall de Sant Pere

Límit presentació ofertes: 11 d'agost de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 02 d'agost de 2017


CE-509. Servei de reparació del motor i compressor d’aire del vehicle 639 de la flota de Emaya

Límit presentació ofertes: 10 d'agost de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 01 d'agost de 2017


CE-508. Servei de reparació de la caixa de canvis del vehicle 523 de la flota d'Emaya

Límit presentació ofertes: 10 d'agost de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 01 d'agost de 2017


CE-507. Servei soport i manteniment autodesk infraestructures

Límit presentació ofertes: 07 d'agost de 2017 a les 14:00 h. 
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA. 
Data de publicació: 31 de juliol de 2017


CE-506. Servei gestió documental coordinació activitats empresarials

Límit presentació ofertes: 07 d'agost de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 31 de juliol de 2017


CE-505. Servei de reparació de compressors d’aire remolcats de la flota d’aigües de Emaya

Límit presentació ofertes: 03 d'agost de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 24 de juliol de 2017


CE-504. Servei de reparació de caixes de canvi Allison del sistemes de transmissió dels vehicles automatics de la flota de Emaya

Límit presentació ofertes: 28 de juliol de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 19 de juliol de 2017


CE-503. Subministrament de pintura, productes complementaris i estris per al cicle de l'Aigua

Límit presentació ofertes: 19 de juliol de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 10 de juliol de 2017


CE-490. Protecció solar del costat sud de l'edifici de Qualitat Urbana-Son Pacs

Límit presentació ofertes: 19 de juliol de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 10 de juliol de 2017


CE-489. Contractar una coberta per l' àrea de rentat de Son Pacs

Límit presentació ofertes: 19 de juliol de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 10 de juliol de 2017


CE-502. Subministrament de Epi's 2017 (Cicle de l'Aigua)

Límit presentació ofertes: 14 de juliol de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 05 de juliol de 2017


CE-501. Subministrament de sulfat d'alumini per a l’etap de Lloseta.

Límit presentació ofertes: 10 de juliol de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 30 de juny de 2017


CE-500. Compra de dataloggers amb sensors

Límit presentació ofertes: 10 de juliol de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 29 de juny de 2017


CE-499. Subministrament de productes químics (àcid clorhídric i clorit sòdic) a les instal·lacions d'Emaya

Límit presentació ofertes: 10 de juliol de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 29 de juny de 2017


CE-498. Subministrament d’hidròxid càlcic utilitzat en el procés de producció de la planta potabilitzadora de Son Tugores

Límit presentació ofertes: 10 de juliol de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 29 de juny de 2017


CE-497. Subministrament de filtres de cartutxos per al pretractament de la planta potabilitzadora de Son Tugores

Límit presentació ofertes: 10 de juliol de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 29 de juny de 2017


CE-496. Adquisició d'escombres de mill per al servei de Neteja

Límit presentació ofertes: 10 de juliol de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 29 de juny de 2017


CE-495. Consulta preliminar de mercat per la redacció del projecte bàsic d’ampliació i millora de l’etap de fonts naturals i pretractament de l’etap d’osmosi inversa de Son Tugores (t.m. Palma de Mallorca) i del seu estudi d’impacte ambiental

Límit presentació ofertes: 03 d'agost de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 28 de juny de 2017
La visita tècnica a les ETAPs de Son Tugores es realitzarà els dies 6 i 14 de juliol a les 11h del matí a les condicions establertes en l'apartat 3 del plec.
Relació d’empreses que s’han presentat a la visita del 06/07/2017
Relació d’empreses que s’han presentat a la visita del 14/07/2017
Sol·licitud informació ETAP's Son Tugores


CE-494. Adquisició de vàlvules de papallona

Límit presentació ofertes: 07 de juliol de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 28 de juny de 2017


CE-493. Adquisició d'una planxa vibratòria reversible

Límit presentació ofertes: 07 de juliol de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 28 de juny de 2017


CE-492. Adquisició de 4 geòfons de localització de fuites per l'àrea de Xarxes

Límit presentació ofertes: 07 de juliol de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 28 de juny de 2017


CE-491.Adquisició de compressors d'aire portàtils

Límit presentació ofertes: 07 de juliol de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 28 de juny de 2017


CE-488. Subministrament de un sistema automatic de control de suministre de consumibles de manteniment per al taller de Emaya

Límit presentació ofertes: 03 de juliol de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 22 de juny de 2017


CE-487. Subministrament de motors “Long Block” VM, servei de muntatje i posta a en servei per a agranadores de la flota de Emaya

Límit presentació ofertes: 03 de juliol de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 22 de juny de 2017


CE-486. Servei de bobinat de motors elèctrics

Límit presentació ofertes: 21 de juny de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 12 de juny de 2017


CE-485. Reparació de fonaments sitges llots EDAR I

Límit presentació ofertes: 21 de juny de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 12 de juny de 2017


CE-483. Subministrament de targetes automàts de servei de l’equip Semat Cargopac c-3310 del vehicle 505 de la flota de Emaya

Límit presentació ofertes: 19 de juny de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 08 de juny de 2017


CE-482. Subministrament de contenidors de càrrega posterior de 770L. i 360L. pel Servei de Recollida de recollida selectiva mòbil del centre de Palma

Límit presentació ofertes: 15 de juny de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 06 de juny de 2017
Esmena deficiències
S’amplia el termini de presentació d’ofertes fins a data 22 de juny de 2017 a les 14h.4h.


CE-481. Adaptació del sistema SAP QM del laboratori químic d’Emaya a la norma ISO 17025

Límit presentació ofertes: 16 de juny de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 02 de juny de 2017


CE-480. Nou tancament de la campa de contenidors de Son Reus

Límit presentació ofertes: 12 de juny de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 02 de juny de 2017


CE-479. Subministrament de metabisulfit sòdic utilitzat en el procés de producció de la planta potabilitzadora de Son Tugores

Límit presentació ofertes: 08 de juny de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 30 de maig de 2017


CE-478. Subministrament de àcid sulfúric utilitzat en el procés de producció de la planta potabilitzadora de Son Tugores

Límit presentació ofertes: 08 de juny de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 30 de maig de 2017


CE-477. Reparació de fonaments sitges llots EDAR I.

Límit presentació ofertes: 08 de juny de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 30 de maig de 2017


CE-476. Manteniment 17/18 de fonts d’aigua depurada per osmosi inversa

Límit presentació ofertes: 08 de juny de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 30 de maig de 2017


CE-475. Servei de reparació del sistema hidraulic del vehicle 1103 de la flota de Emaya

Límit presentació ofertes: 07 de juny de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 29 de maig de 2017


CE-474. Subministrament del material de recanvi per al manteniment preventiu de la planta de cogeneració de l’Edar Palma 1

Límit presentació ofertes: 07 de juny de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 29 de maig de 2017


CE-473. Contractar Docave 6.0 Deployment Manager

Límit presentació ofertes: 05 de juny de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 26 de maig de 2017


CE-472. Compra de 2 variadors de velocitat per a la captació de Son Perot Fiol

Límit presentació ofertes: 05 de juny de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 26 de maig de 2017


CE-471. Servei per a impartir formació per a programació web i HTML5, CSS3 i JavaScript

Límit presentació ofertes: 05 de juny de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 25 de maig de 2017


CE-470. Subministrament de tres reductors mecànics per a les turbines d’aireig del tractament de fangs actius d’aeració prolongada de l’Edar Palma 2

Límit presentació ofertes: 01 de juny de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 23 de maig de 2017


CE-469. Contractar llicències de Sophos

CE-469. Contractar llicències de Sophos
Límit presentació ofertes: 31 de maig de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 22 de maig de 2017


CE-468. Subministrament de taquilles per el servei de Qualitat Urbana de Emaya

Límit presentació ofertes: 29 de maig de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 18 de maig de 2017


CE-467. Un servei d’impartició de formació IUT250 Customer Service

Límit presentació ofertes: 22 de maig de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 11 de maig de 2017


CE-466. Subministrament de producte químic floculant (midó) a les instal·lacions d'Emaya

Límit presentació ofertes: 19 de maig de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 10 de maig de 2017


CE-465. Reparació i posada en servei del pont desarenador a de l’Edar Palma 2

Límit presentació ofertes: 19 de maig de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 10 de maig de 2017


CE-464. Material de recanvi per a la reparació preventiva del turbocompressor D de l’Edar Palma 1

Límit presentació ofertes: 19 de maig de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 10 de maig de 2017


CE-463. Compra de quaranta vuit bugies d’encès per a la planta de generació d’energía de l’Edar Palma 1

Límit presentació ofertes: 19 de maig de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 10 de maig de 2017


CE-462. Formació seguretat i explotació de las instalacions elèctriques en AT y BT

Límit presentació ofertes: 19 de maig de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 10 de maig de 2017


CE-461. Subministrament de peces de recanvi dels equips recol·lectors ros-roca farid de la flota de Emaya

Límit presentació ofertes: 19 de maig de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 10 de maig de 2017


CE-459. Contractació de la implantació de la solució Standard de SAP del sistema SII

Límit presentació ofertes: 19 de maig de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació de ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 05 de maig de 2017


CE-460. Reparació del carrossat i estructura de les botelles de GNC del vehícle 595

Límit presentació ofertes: 15 de maig de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 05 de maig de 2017


CE-457. Subministrament de peces de recanvi de vehicles elèctrics Goupil model G3 de la flota de Emaya

Límit presentació ofertes: 12 de maig de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 03 de maig de 2017


CE-458. Contractar API de Google Maps for Business

Límit presentació ofertes: 08 de maig de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 02 de maig de 2017


CE-456. Servei d’impartició de formació ERP SAP

Límit presentació ofertes: 08 de maig de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 28 d'abril de 2017


CE-455. Subministrament de materials de recanvi per a bombes i equips de la marca Sulzer de la Edar Palma 1 i Edar Palma 2 del departament de Depuració

Límit presentació ofertes: 08 de maig de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 27 d'abril de 2017


CE-454. Subministrament d'uniformitat per al servei de PER a l'area de Qualitat Urbana de Emaya

Límit presentació ofertes: 04 de maig de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 25 d'abril de 2017


CE-453. Compra d’equips d’aire acondicionat

Límit presentació ofertes: 04 de maig de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 25 d'abril de 2017


CE-452. Sistema pilot per a l’anàlisi metrològic del sistema de distribució i subministrament d’aigua potable

Límit presentació ofertes: 04 de maig de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 25 d'abril de 2017


CE-451. Subministrament i muntatge d’emissores mòbils UHF de comunicacions per als vehicles de la flota de qualitat urbana Emaya

Límit presentació ofertes: 04 de maig de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 25 d'abril de 2017
Nota aclaridora


CE-450. Subministrament, muntatge i reparació de pneumàtics especials per la flota de Emaya

Límit presentació ofertes: 02 de maig de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 21 d'abril de 2017
Nota aclaridora


CE-449. Subministrament, muntatge i reparació de pneumàtics nous o recautxutats per la flota de cotxes de Emaya

Límit presentació ofertes: 02 de maig de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 21 d'abril de 2017


CE-448. Subministrament, muntatge i reparació de pneumàtics nous per la flota de furgonetes de Emaya

Límit presentació ofertes: 02 de maig de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 21 d'abril de 2017


CE-447. Subministrament, muntatge i reparació de pneumàtics nous o recautxutats per la flota de camions de Emaya

Límit presentació ofertes: 02 de maig de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 21 d'abril de 2017


CE-446. Subministrament de guants 2017

Límit presentació ofertes: 02 de maig de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 20 d'abril de 2017


CE-445. Subministrament del calçat de seguretat 2017

Límit presentació ofertes: 02 de maig de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 20 d'abril de 2017
Subsanació errades


CE-444. Estudi d´alternatives de gestió de la fracció orgànica municipal a la ciutat de Palma

Límit presentació ofertes: 02 de maig de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 12 d'abril de 2017


CE-443. Servei de revisió de ponts grua i polispasts

Límit presentació ofertes: 20 d'abril de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 11 d'abril de 2017


CE-442. Compra i manteniment de llicències de Qlikview

Límit presentació ofertes: 19 d'abril de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 10 d'abril de 2017


CE-440. Servei de la retirada de posidònia a Cala Gamba i Caló de Son Caios

Límit presentació ofertes: 19 d'abril de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 10 d'abril de 2017


CE-441. Servei d’assistència tècnica per a la redacció d’un pla de gestió sostenible de les aigües del Pla de Sant Jordi

Límit presentació ofertes: 24 d'abril de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 10 d'abril de 2017


CE-439. Servei de suport de manteniment de l’equipament HW i SW del CPD d’Emaya

Límit presentació ofertes: 18 d'abril de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 05 d'abril de 2017


CE-438. Subministrament de consumibles lubricants de taller per la flota de vehicles

Límit presentació ofertes: 18 d'abril de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 04 d'abril de 2017


CE-437. Compra d’un cabalímetre portàtil per al servei de manteniment del departament de Depuració

Límit presentació ofertes: 18 d'abril de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 04 d'abril de 2017


CE-436. Servei de reparació del decantador primari B de l’Edar Palma 1

Límit presentació ofertes: 18 d'abril de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 04 d'abril de 2017


CE-435. Compra dels equips de mesura per a la monitorització en continu dels rendiments d’eliminació de sòlids en suspensió totals en les plantes de tractament d’aigües residuals Edar 1 i Edar 2

Límit presentació ofertes: 18 d'abril de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 04 d'abril de 2017


CE-434. Contractació de 2 tècnics superiors en prevenció de riscos laborals, com a disciplina de Servei de Prevenció aliè a ergonomia i psicosociologia aplicada

Límit presentació ofertes: 06 d'abril de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 28 de marzo de 2017
Nota aclaridora


CE-433. Contractar el lloguer d’ampolles d’oxigen, d’acetilè, ferromax (argon/co2), argon pur, diòxid de carboni, així com la càrrega de dites ampolles d'Emaya

Límit presentació ofertes: 03 d'abril de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 24 de març de 2017


CE-432. Subministrament de pintura i estris de pintura pel taller d'Emaya

Límit presentació ofertes: 03 d'abril de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 24 de març de 2017


CE-431. Contractar les adaptacions dins la plataforma SAP de la nova forma de càlcul de les pagues extraordinàries

Límit presentació ofertes: 03 d'abril de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 24 de març de 2017


CE-430. Subministrament puntual de combustible GNC per a la posada en marxa de la línia de compressió de 59 bar, per a la flota d'EMAYA a l'estació de servei de Son Pacs

Límit presentació ofertes: 03 d'abril de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 24 de març de 2017
Nota aclaridora


CE-429. Subministrament de forquilles per delimitar els illots de contenidors per al servei de PER a l'area de Medi Ambient d'Emaya

Límit presentació ofertes: 03 d'abril de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 24 de març de 2017


CE-428. Subministrament de bosses de tela per al carretó del servei de Neteja d'Emaya

Límit presentació ofertes: 03 d'abril de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 24 de març de 2017


CE-427. Servei de reparació del sistema d’injecció del vehicle 573 de la flota d'Emaya

Límit presentació ofertes: 03 d'abril de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 24 de març de 2017


CE-426. Contractar el servei de revisió de sistemes d’extinció d’incendis i centraletes de detecció

Límit presentació ofertes: 20 de març de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 09 de marzo de 2017


CE-425 Servei d’inspecció d’instal·lacions de baixa tensió per organisme de control autoritzat

Límit presentació ofertes: 20 de març de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 09 de marzo de 2017


CE-424 Contractar estudi d'alternatives de la gestió de la fracció orgánica municipal de la ciutat de Palma

Límit presentació ofertes: 20 de març de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 09 de marzo de 2017


CE-423 Subministrament de material de recanvi per a bombes d'impulsió de fangs

Límit presentació ofertes: 17 de març de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 08 de marzo de 2017


CE-422 Subministrament d'elements de senyalització per l'abalisament i informació al trànsit

Límit presentació ofertes: 16 de març de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 07 de març de 2017


CE-421 La compra del sistema electrònic d’encesa automàtic de la torxa instal·lada a linia de biogàs de l’Edar Palma 1

Límit presentació ofertes: 15 de març de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 06 de marzo de 2017


CE-409 Contractació laboratori per a analítiques

Límit presentació ofertes: 15 de març de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 06 de marzo de 2017


CE-420 Subministrament de routers 3g

Límit presentació ofertes: 13 de març de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 03 de marzo de 2017


CE-419 Recanvi Tamices pretractament 2017

Límit presentació ofertes: 09 de març de 2017 a les 14:00 h. 
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres de EMAYA. 
Data de publicació: 28 de febrer de 2017


CE-418 Subministrament de contenidors 1000/1100 litres i 750/800 litres per al servei de Recollida d'Emaya

Límit presentació ofertes: 08 de març de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 27 de febrer de 2017


CE-417 Servei de revisió de línies de vida de les instal·lacions d’Emaya

Límit presentació ofertes: 08 de març de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 27 de febrer de 2017


CE-416 Impermeabilització de la coberta del vestuari de l’edifici de qualitat urbana de Son Pacs

Límit presentació ofertes: 08 de març de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 27 de febrer de 2017


CE-410 Servei de reparacions externes dels vehicles pesats marca renault de la flota d'Emaya

Límit presentació ofertes: 06 de març de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 24 de febrer de 2017


CE-415 Contractació d'un servei de representació i defensa davant el jutjats i tribunals de la jurisdicció penal

Límit presentació ofertes: 03 de març de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 22 de febrer de 2017


CE-414 Contractació de la formació conductors 1ª

Límit presentació ofertes: 03 de març de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 22 de febrer de 2017


CE-413 Subministrament de reactius químics utilitzats en els processos de depuració

Límit presentació ofertes: 02 de març de 2017 
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 20 de febrer de 2017 a les 14:00 h.


CE-412 Venda de contenidors en desús d'Emaya

Límit presentació ofertes: 02 de març de 2017 
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 20 de febrer de 2017 a les 14:00 h.


CE-411 Servei de recollida, transport i gestió de residus amb fibrociment de la ciutat de Palma

Límit presentació ofertes: 02 de març de 2017 
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 20 de febrer de 2017 a les 14:00 h.


CE-409 Contractació de laboratori per a analítiques

Límit presentació ofertes: 27 de febrer de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 16 de febrer de 2017


CE-407 Subministrament de peces de recanvi Mitsubishi de la flota d'Emaya

Límit presentació ofertes: 27 de febrer de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 16 de febrer de 2017


CE-408 Servei de reparació de l’equip recol·lector bilateral sistema Easy del vehicle 617 de la flota d'Emaya

Límit presentació ofertes: 27 de febrer de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 16 de febrer de 2017


CE-406 Servei d'assesorament en materia laboral, seguretat social i prevenció de riscos laborals

Límit presentació ofertes: 23 de febrer de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 14 de febrer de 2017


CE-405 Subministrament de 350 tones de sulfat fèrric per les estacions depuradores de aigües residuals Palma 1 i Palma 2

Límit presentació ofertes: 20 de febrer de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 10 de febrer de 2017


CE-404 Servei de suport de manteniment Bentley Select per llicències de programari

Límit presentació ofertes: 20 de febrer de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 10 de febrer de 2017


CE-403 Subministrament d’una escala de plataforma per a taller

Límit presentació ofertes: 17 de febrer de 2017
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 08 de febrer de 2017
Nota aclaratòria


CE-401 Servei de reparació dels conjunts de ballestes i sistemes de suspensió dels vehicles pesats de la flota d'Emaya

Límit presentació ofertes: 15 de febrer de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 06 de febrer de 2017


CE-399 Subministrament de peces de recanvi d’automovils Renault i Dacia de la flota d'Emaya

Límit presentació ofertes: 15 de febrer de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 06 de febrer de 2017


CE-398 Subministrament de anticontaminant AUS32 (tipus ADBLUE) i anticongelant 50%

Límit presentació ofertes: 15 de febrer de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 06 de febrer de 2017


CE-400 Servei de reparacions externes dels vehicles pesats marca Renault de la flota d'Emaya

Límit presentació ofertes: 15 de febrer de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 06 de febrer de 2017


CE-402 Servei de reparació de grues i equipaments Palfinger, Fassi i Ams dels vehicles de la flota de Emaya

Límit presentació ofertes: 15 de febrer de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 06 de febrer de 2017


CE-397 Suport, llicències i compra d’equips Fortinet

Límit presentació ofertes: 22 de febrer de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 16 de febrer de 2017.
Nota correctiva


Venda de contenidors en desús d’Emaya

Límit presentació ofertes: 13 de febrer de 2017 a les 14:00 h.
Lloc de presentació d'ofertes: Departament de Compres d'EMAYA.
Data de publicació: 02 de febrer de 2017
Nota aclaratòria i visita a la campa
Nota aclaratòria 2