A+ a-

Pagament alta de serveis

Pagament de l'alta del servei

Sol·licitud d'instal·lació d'un comptador:

- El pagament de la sol·licitud de comptadors es realitza en la primera factura que es genera, juntament amb el corresponent consum del període facturat.

Sol·licitud de connexió de servei:

- En sol·licitar una connexió de servei (aigua, pluvial, clavegueram o aigua regenerada) l'abonat rebrà en el seu domicili el pressupost indicant en aquest, el nombre de compte on pot realitzar el pagament. També pot realitzar-lo per finestreta d’Emaya, sol·licitant primer al departament d'abonats la factura corresponent.