A+ a-

Informació qualitat de l'aigua

El Servei

Les propietats Físico-Químiques de l’aigua de la xarxa de distribució d’EMAYA, mesurades pel nostre laboratori al llarg del mes passat han sigut:

  

OCTUBRE 2017
CONDUCTIVITAT µS/cm 645
pH Unitat pH 7,45
TERBOLESA UNF  <1
AMONI mg/L <0,01
CALCI mg/L 70
RESIDU SEC mg/L 412
MAGNESI mg/L 16
DURESA ºF 24
ºdH 13