A+ a-

Informació qualitat de l'aigua

El Servei

Les propietats Físico-Químiques de l’aigua de la xarxa de distribució d’EMAYA, mesurades pel nostre laboratori al llarg del mes passat han sigut:

  

SETEMBRE 2017
CONDUCTIVITAT µS/cm 631
pH Unitat pH 7,46
TERBOLESA UNF  <1
AMONI mg/L <0,01
CALCI mg/L 74
RESIDU SEC mg/L 419
MAGNESI mg/L 17
DURESA ºF 26
ºdH 15