Només utilitzem cookies pròpies i analítiques amb l'única finalitat de millorar la nostra pàgina web.
D'acord | Més informació

Codi ètic i manuals de prevenció de delictes

Codi ètic

El Codi Ètic i de Conducta d’EMAYA conté els principis fonamentals que han de servir de guia a tots els membres del Consell d’Administració, als òrgans de direcció i als treballadors i treballadores de la companyia.

Aquest Codi garanteix l’aplicació col·lectiva dels compromisos d’EMAYA, el compliment efectiu dels drets humans i laborals i la integració de tot el col·lectiu de persones, amb la seva complexitat i diversitat, en la cultura corporativa. 

El Codi Ètic i de Conducta d’EMAYA pretén desenvolupar els models i pautes de comportament professional, ètic i socialment responsable que han de guiar a totes les persones que composen EMAYA en l’exercici de la seva activitat. Prevenir la comissió de comportaments delictius i qualsevol comportament il·lícit, així com establir els mecanismes de seguiment i control necessaris per a garantir el seu compliment.

Per a dubtes, suggeriments, consultes, incidències o denúncies podeu utilitzat el Canal Ètic.

Manuals de prevenció de delictes i política de compliance

subir