Amb motiu de l'entrada en vigor del nou Reglament general de protecció de dades, hem adaptat la nostra política de privacitat als requeriments del nou Reglament. Volem ser transparents sobre quines dades recopilam, com les utilitzam i els drets que teniu per a controlar les vostres dades, per la qual cosa us demanam que llegiu atentament la Política de Privacitat i la política de cookies
D'acord | Més informació

Còdi ètic i de conducta

CODI ÈTIC I DE CONDUCTA

El Codi Ètic i de Conducta d’EMAYA conté els principis fonamentals que han de servir de guia a tots els membres del Consell d’Administració, als òrgans de direcció i als treballadors i treballadores de la companyia.

Aquest Codi garanteix l’aplicació col·lectiva dels compromisos d’EMAYA, el compliment efectiu dels drets humans i laborals i la integració de tot el col·lectiu de persones, amb la seva complexitat i diversitat, en la cultura corporativa. 

El Codi Ètic i de Conducta d’EMAYA pretén desenvolupar els models i pautes de comportament professional, ètic i socialment responsable que han de guiar a totes les persones que composen EMAYA en l’exercici de la seva activitat. Prevenir la comissió de comportaments delictius i qualsevol comportament il·lícit, així com establir els mecanismes de seguiment i control necessaris per a garantir el seu compliment.

subir