Només utilitzem cookies pròpies i analítiques amb l'única finalitat de millorar la nostra pàgina web.
D'acord | Més informació

Portal de transparència

Portal de transparència

A EMAYA la transparència és un valor essencial. Com a empresa íntegra i responsable, entenem que hem d’oferir la major transparència possible sobre el flux d’informació relacionat amb totes les activitats que desenvolupam.

Oferta pública de treball a EMAYA

 

 

Concursos oposició

Consulta totes les ofertes de concursos oposició que hi ha en curs i les que han finalitzat.

 

Processos de selecció

Consulta els processos de selecció en curs.

 

Borses de treball

Apunta't a les borses de treball obertes.

 

Estructura organitzativa

Organigrama de Presidència, Serveis Corporatius, Cicle de l'Aigua i Qualitat Urbana.

Alts càrrecs

RAMON V. PERPINYÀ FONT

President

IMMA MAYOL BELTRAN

Gerent

Perfil del contractant

Consultau els contractes d'obra, de subministrament, i de serveis en curs, així com l'històric de tots els contractes adjudicats.

Apartat Perfil del contractant

Contractes menors adjudicats

Per accedir a la relació de contractes menors adjudicats, seleccioneu l’apartat “Documents” del perfil del contractant d’EMAYA a la Plataforma de Contractes del Sector Públic.

Accedir

Consell d'Administració

El Consell d'Administració de l'Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram de Palma (EMAYA) el formen:

Ramon Perpinyà President
Francesc J. Dalmau Vicepresident
María de las Mercedes Celeste Vocal
José Villanueva Vocal
Eva M. Pomar Vocal
Rodrigo A. Romero Vocal
Neus Truyol Vocal
Miquel Ballester Oliver Secretari
Joan Cañellas Vich Interventor

  Comptes anuals

Informe sobre els comptes anuals d'EMAYA, que comprenen el balanç a 31 de desembre de 2018, el compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria corresponents a l'exercici acabat en aquesta data.

Descarregar
subir