Amb motiu de l'entrada en vigor del nou Reglament general de protecció de dades, hem adaptat la nostra política de privacitat als requeriments del nou Reglament. Volem ser transparents sobre quines dades recopilam, com les utilitzam i els drets que teniu per a controlar les vostres dades, per la qual cosa us demanam que llegiu atentament la Política de Privacitat i la política de cookies
D'acord | Més informació

Instruccions

Instruccions de Contractació

La informació relativa a aquest apartat únicament té validesa per als contractes publicats per EMAYA abans del 9 de març de 2018, data d’entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

subir