Només utilitzem cookies pròpies i analítiques amb l'única finalitat de millorar la nostra pàgina web.
D'acord | Més informació

28 Ago 2017

 

 

PLAÇA INDEFINIDA DE TÈCNIC/A DE PLANIFICACIÓ I ESTUDIS

Bases de la convocatòria

 

CORRECCIÓ D'ERRADES DE LES BASES ESPECÍFIQUES (CATALÀ): 

  • Apartat V-d) - Incorporació al lloc de feina, on diu: "Si no està finalment interessat en la plaça temporal i hi renuncia o no compleix el procediment d’acceptació de la plaça" ha de dir "Si no està finalment interessat en la plaça i hi renuncia o no compleix el procediment d’acceptació de la plaça".
  • Apartat Característiques del lloc de feina i memòria justificativa de la necessitat, en quan al grup professional i tipologia de la plaça, on diu: "segons Annex III del V Conveni col·lectiu estatal d’indústries de captació, elevació, conducció, tractament, distribució, sanejament i depuració d’aigües potables i residuals – BOE núm. 264, de 4 de novembre de 2015", ha de dir "segons l’art. 21 del Conveni colectiu del sector de neteja pública, viària, riscs, recollida, tractament i eliminació de residus i neteja i conservació de clavegueram".

 

Temari examen

 

Actes i comunicacions

Tornar
subir