Amb motiu de l'entrada en vigor del nou Reglament general de protecció de dades, hem adaptat la nostra política de privacitat als requeriments del nou Reglament. Volem ser transparents sobre quines dades recopilam, com les utilitzam i els drets que teniu per a controlar les vostres dades, per la qual cosa us demanam que llegiu atentament la Política de Privacitat i la política de cookies
D'acord | Més informació

28 Ago 2017

 

 

PLAÇA INDEFINIDA DE CAP DE SECCIÓ DE CONTRACTACIÓ

Bases de la convocatòria

 

Temari examen

  1. Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 novembre
  2. Llei 31/2007, de 30 d'octubre
  3. Ordre HAP / 2846/2015, de 29 de desembre
  4. Instruccions internes de contractació
  5. Modificació puntual Instruccions internes de contractació

 

AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: es podran presentar sol·licituds fins el dia 24 de juliol de 2017 al Departament de Recursos Humans de Son Pacs (Camí dels Reis, 400) en horari de 9 a 14 h.

 

CORRECCIÓ D'ERRADES DE LES BASES ESPECÍFIQUES (CATALÀ): Apartat V-c) 3) - Acreditació de nivel de català, on diu: En el supòsit que la persona aspirant acrediti la possessió de més d'un certificat, només se li atorgarà la puntuació per al certificat que acrediti majors coneixements, a excepció del certificat LA (coneixements de llenguatge administratiu) pel qual s'afegirà 1 punt" ha de dir "En el supòsit que la persona aspirant acrediti la possessió de més d'un certificat, només se li atorgarà la puntuació per al certificat que acrediti majors coneixements, a excepció del certificat LA (coneixements de llenguatge administratiu) pel qual s'afegirà 0,5 punts"

 

Actes i comunicacions

Tornar
subir