Només utilitzem cookies pròpies i analítiques amb l'única finalitat de millorar la nostra pàgina web.
D'acord | Més informació

28 Ago 2017

 

 

PLAÇA INDEFINIDA DE CAP DE SECCIÓ DE CONTRACTACIÓ

Bases de la convocatòria

 

Temari examen

  1. Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 novembre
  2. Llei 31/2007, de 30 d'octubre
  3. Ordre HAP / 2846/2015, de 29 de desembre
  4. Instruccions internes de contractació
  5. Modificació puntual Instruccions internes de contractació

 

AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: es podran presentar sol·licituds fins el dia 24 de juliol de 2017 al Departament de Recursos Humans de Son Pacs (Camí dels Reis, 400) en horari de 9 a 14 h.

 

CORRECCIÓ D'ERRADES DE LES BASES ESPECÍFIQUES (CATALÀ): Apartat V-c) 3) - Acreditació de nivel de català, on diu: En el supòsit que la persona aspirant acrediti la possessió de més d'un certificat, només se li atorgarà la puntuació per al certificat que acrediti majors coneixements, a excepció del certificat LA (coneixements de llenguatge administratiu) pel qual s'afegirà 1 punt" ha de dir "En el supòsit que la persona aspirant acrediti la possessió de més d'un certificat, només se li atorgarà la puntuació per al certificat que acrediti majors coneixements, a excepció del certificat LA (coneixements de llenguatge administratiu) pel qual s'afegirà 0,5 punts"

 

Actes i comunicacions

Tornar
subir