Només utilitzem cookies pròpies i analítiques amb l'única finalitat de millorar la nostra pàgina web.
D'acord | Més informació

15 Nov 2017

 

PLAÇA INDEFINIDA DE CAP DE PLANIFICACIÓ

Bases de la convocatòria

CORRECCIÓ D'ERRADES DE LES BASES ESPECÍFIQUES (CATALÀ): Apartat I - Característiques del lloc de feina i memòria justificativa de la necessitat – Categoria profesional: on diu "Titulat grau mitjà amb prefactura” ha de dir “Titulat grau mitjà”.

Temari examen  

  1. Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 novembre
  2. Llei 31/2007, de 30 d'octubre
  3. Ordre HAP / 2846/2015, de 29 de desembre
  4. Instruccions internes de contractació
  5. Modificació puntual Instruccions internes de contractació
  6. Norma de qualitat ISO 9000

Actes i comunicacions

Tornar
subir