Només utilitzem cookies pròpies i analítiques amb l'única finalitat de millorar la nostra pàgina web.
D'acord | Més informació

15 Nov 2017

 

PLAÇA INDEFINIDA DE TÈCNIC EN CONTRACTACIÓ

Bases de la convocatòria

 

Temari examen

  1. Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 novembre
  2. Llei 31/2007, de 30 d'octubre
  3. Ordre HAP / 2846/2015, de 29 de desembre
  4. Instruccions internes de contractació
  5. Modificació puntual Instruccions internes de contractació

CORRECCIÓ D'ERRADES DE LES BASES ESPECÍFIQUES: al punt: V.SOL·LICITUDS a) : en cas de no haver-ho fet, s’ha de presentar un certificat d’empresa degudament signat i segellat on constin, com a mínim, el nom i llinatges de l’aspirant, període treballat, càrrec ocupat i funcions.

Termini de presentació: d’avui, 21 de noviembre, fins dia 24 de novembre a les 13.00

Actes i comunicacions

Tornar
subir