Amb motiu de l'entrada en vigor del nou Reglament general de protecció de dades, hem adaptat la nostra política de privacitat als requeriments del nou Reglament. Volem ser transparents sobre quines dades recopilam, com les utilitzam i els drets que teniu per a controlar les vostres dades, per la qual cosa us demanam que llegiu atentament la Política de Privacitat i la política de cookies
D'acord | Més informació

15 Nov 2017

 

 

PLAÇA TEMPORAL DE TÈCNIC EN RELACIONS LABORALS

Bases de la convocatòria

CORRECCIÓ D'ERRADES DE LES BASES ESPECÍFIQUES (CATALÀ): Apartat IV – 6 Requisits dels aspirants - Idioma català: on diu "Si la/les persona/es seleccionada/es per a realitzar l’entrevista no poden acreditar-ho documentalment prèviament realitzaran una prova ad hoc d’un nivell C1”, ha de dir "Si la/les persona/es seleccionada/es per a realitzar l’entrevista no poden acreditar-ho documentalment prèviament realitzaran una prova ad hoc d’un nivell B2”.

AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUD. S’amplia el termini de presentació de sol·licituds  per a participar en el procés de selecció al dia 11 de novembre a les 14:00h.

Actes i comunicacions

Tornar
subir