Només utilitzem cookies pròpies i analítiques amb l'única finalitat de millorar la nostra pàgina web.
D'acord | Més informació

15 Nov 2017

 

 

PLAÇA INDEFINIDA D'ENGINYER TÈCNIC D'OBRES PÚBLIQUES

Bases de la convocatòria

CORRECCIÓ D'ERRADES DE LES BASES ESPECÍFIQUES (CATALÀ): Apartat I - Característiques del lloc de feina i memòria justificativa de la necessitat – Categoria profesional: on diu "Titulat grau mitjà amb prefactura” ha de dir “Titulat grau mitjà”.

Actes i comunicacions

Tornar
subir