Amb motiu de l'entrada en vigor del nou Reglament general de protecció de dades, hem adaptat la nostra política de privacitat als requeriments del nou Reglament. Volem ser transparents sobre quines dades recopilam, com les utilitzam i els drets que teniu per a controlar les vostres dades, per la qual cosa us demanam que llegiu atentament la Política de Privacitat i la política de cookies
D'acord | Més informació

15 Nov 2017

 

 

PLAÇA INDEFINIDA D'ENGINYER TÈCNIC D'OBRES PÚBLIQUES

Bases de la convocatòria

CORRECCIÓ D'ERRADES DE LES BASES ESPECÍFIQUES (CATALÀ): Apartat I - Característiques del lloc de feina i memòria justificativa de la necessitat – Categoria profesional: on diu "Titulat grau mitjà amb prefactura” ha de dir “Titulat grau mitjà”.

Actes i comunicacions

Tornar
subir