Només utilitzem cookies pròpies i analítiques amb l'única finalitat de millorar la nostra pàgina web.
D'acord | Més informació

09 Nov 2017

DESCRIPCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

A data de 30 de juny de 2017 s'amplia la borsa de treball d'auxiliars d'administració publicades les bases el 14/09/2016.

En aquesta ampliació tan sols pot participar el personal inscrit al 2016, per la qual cosa es contacta als 50 aspirants següents per ordre de puntuació. 

Borsa de treball per la contractació temporal d'Auxiliars d'Administració de la secció Aigües

 

Model de sol·licitud

 

Bases

  • Bases específiques
  • CORRECCIÓ D'ERRADES DE LES BASES ESPECÍFIQUES (CATALÀ): Apartat 3 Accions Formatives: On diu "Cursos d’entre 5 i 30 hores: 0,05 punts", ha de dir "Cursos d’entre 5 i 30 hores: 0,5 punts". És a dir, les accions formatives que tenen una durada entre 5 i 30 hores es puntuaran amb 0,5 punts. 
  • DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: Dues sol·licituds emplenades i l'original i dues còpies de la documentació (requisits i mèrits).

  

Actes i comunicacions

Tornar
subir