Només utilitzem cookies pròpies i analítiques amb l'única finalitat de millorar la nostra pàgina web.
D'acord | Més informació

Visita a l'ETAP Son Tugores i a les fonts naturals

Captació i tractament de l'aigua

EMAYA garanteix la qualitat de l’aigua que abasteix la ciutat i ofereix la possibilitat de visitar aquestes instal·lacions amb l'objectiu de fer entendre l'inici del cicle de l'aigua a la ciutat. És a dir, la captació de l'aigua i el tractament per a la seva posterior distribució a la ciutat.

En primer lloc es visitarà una font natural que gestiona EMAYA: la Font de la Vila. Es tracta d'una de les fonts més antigues que abasteixen la ciutat des d'època musulmana.

Posteriorment es visitarà la planta potabilitzadora de Son Tugores, on l'aigua que prové de fonts, pous, aqüífers i dels embassaments es tracta per al consum humà. Aquí es coneixerà el funcionament dels diversos processos que segueix l'aigua fins a convertir-se en potable.

Adreçada agrups de 6è de primària, secundària, batxillerat, cicles formatius, universitat i grups d'adults en general.
Màxim 30 alumnes per visita.

s informació a: comunicacio@emaya.es | 971 774 309

Reserves 

ETAP de Son Tugores

 

L’Estació de Tractament d’Aigua Potable de Son Tugores és el punt de convergència de tots els recursos d’aigua susceptible de ser apta per al consum humà de què disposa EMAYA. En aquesta instal·lació es tracta l’aigua que prové dels pous i de les fonts naturals per a fer-la potable.

Durant la visita també es coneixerà el centre de control de Telecomandament, des d'on es garanteixr el subministrament d’aigua a tota la població del terme municipal de Palma i es supervisa el funcionament correcte de les instal·lacions i els equips que intervenen en el cicle integral de l’aigua: des de la seva captació i explotació, fins al subministrament i la depuració, des de les estacions d’impulsió fins a les depuradores.

Més informació

Fonts naturals

A més de l’aigua que es recull als embassaments, per abastir la ciutat de Palma es fa servir aigua de fonts naturals i pous. Les fonts naturals constitueixen una de les aportacions bàsiques per a l’abastiment d’aigua de Palma des de temps antics. Es tracta de fonts naturals que brollen fent que les aigües surtin a la superfície travessant una falla que posa en contacte els materials permeables de l’aqüífer de les roques calcàries de la Serra amb els materials de baixa permeabilitat del Pla de Mallorca.

FONT DE LA VILA

Imagen Font de la Vila

Més informació

FONT DE MESTRE PERE

Imagen Font de Mestre Pere

Més informació

FONT DE’N BASTER

Imagen Font de'n Baster

Més informació

Descàrregues

Guia de visita

Guia de visita a l'ETAP de Son Tugores i fonts naturals

Instruccions de seguretat

Instruccions de seguretat per a la visita a l'ETAP de Son Tugores i fonts naturals

subir