Només utilitzem cookies pròpies i analítiques amb l'única finalitat de millorar la nostra pàgina web.
D'acord | Més informació

Aigua subterrània

Aigua subterrània

Què és l’aigua subterrània?

L’aigua subterrània es troba davall terra, als aqüífers, que són formacions geològiques de roques, arenes i graves que contenen quantitats importants d'aigua. Les seves principals fonts de recàrrega són la pluja i la neu, que s'infiltren al sòl. L’aigua subterrània es pot extreure a la superfície per mitjà de bombes i pous.

L’aigua subterrània és invisible, però els seus efectes es veuen a tot arreu.

Per què és important l’aigua subterrània? 

Gairebé tota l'aigua dolça en forma liquida del món és aigua subterrània, i representa la base del subministrament d'aigua potable, els sistemes de sanejament, l'agricultura, la indústria i els ecosistemes.

L’aigua subterrània és decisiva per al bon funcionament dels ecosistemes. Les conseqüències de la seva sobreexplotació poden ser, entre d’altres, la inestabilitat del sòl i la subsidència, i, a les regions costaneres, la intrusió d'aigua marina davall terra.

Per què hem de cuidar l’aigua subterrània?

Parlam de sobreexplotació quan s'extrau més aigua dels aqüífers de la que es recarrega amb la pluja i la neu. Si aquest problema es perpetua finalment suposa l'esgotament del recurs.

L’aigua subterrània està contaminada a molts llocs. Això augmenta els seus costs de tractament, i a vegades fins i tot n’impedeix l’ús.

En d’altres llocs desconeixem la quantitat d'aigua subterrània que s'amaga davall els nostres peus, la qual cosa significa que podríem estar desaprofitant un recurs hídric potencialment vital.

L'estudi, la protecció i la utilització de l’aigua subterrània de manera sostenible serà fonamental per a sobreviure al canvi climàtic i adaptar-se als seus efectes.

Què podem fer?

  • El que feim a la superfície repercuteix davall terra. Els únics productes amb els quals hem de tractar els sòls han de ser innocus i biodegradables, i hem d'utilitzar l'aigua amb la major eficiència possible.
  • L’aigua subterrània travessa fronteres. Hem de treballar junts per a gestionar l’aigua subterrània transfronterera.
  • No podem gestionar el que no mesuram. Necessitam estudiar i analitzar exhaustivament l’aigua subterrània.
  • L’aigua subterrània exercirà un paper fonamental en l'adaptació al canvi climàtic. Hem de trobar un equilibri entre les necessitats de les persones i les del planeta.
subir