Només utilitzem cookies pròpies i analítiques amb l'única finalitat de millorar la nostra pàgina web.
D'acord | Més informació

Bases

Bases

Objectiu i tema

 • L’objectiu del concurs és fomentar la conscienciació sobre la importància de l’aigua com a recurs natural i la reflexió sobre com l'aigua és fonamental per a les tres dimensions del desenvolupament sostenible: social, econòmica i ambiental.
 • Les fotografies que s’hi presentin han de representar el tema del concurs: “Aigua i canvi climàtic”.

Participants

 • Hi pot participar qualsevol persona resident a Mallorca.
 • Cada persona participant hi pot presentar únicament 1 fotografia.

Obra 

 • No s’hi poden presentar obres que hagin estat premiades en altres concursos.
 • El/la participant ha de ser l’autor/ra de la fotografia presentada.
 • La fotografia que presenti cada concursant s’ha d’identificar amb un títol, de lliure elecció. 

Format i entrega

 • Les fotografies s’han de presentar en format JPG i poden tenir un màxim de 5 MB.
 • A més de la fotografia presentada s’ha d’aportar la informació següent:
  • dades personals i de contacte del/de la concursant.
  • si a la fotografia hi apareix algun/na menor, autorització parental.
 • Les fotografies i les dades es poden lliurar:
  • a través del web www.opticaigua.com
  • mitjançant un CD degudament identificat a les oficines d’EMAYA (c. de Joan Maragall, 3. 07006 Palma), juntament amb el full d’inscripció.

Termini

 • El termini d’admissió de les fotografies comença dia 22 de març de 2020 i finalitza dia 22 d’abril de 2020 (ambdós inclosos). 

Jurat i premis

 • El jurat estarà format per professionals de la fotografia i de l’àmbit temàtic del concurs, i decidirà per majoria l’adjudicació dels premis.
 • Es donaran els següents premis:
  • Primer premi: val de 800 € per a utilitzar en productes de fotografia a Foto Ruano.
  • Segon premi: val de 350 € per a utilitzar en productes de fotografia a Foto Ruano.
  • Tercer premi: val de 250 € per a utilitzar en productes de fotografia a Foto Ruano.
  • 5 accèssits: val de 100 € en impressió/ revelatge a TotFoto.
  • 5 finalistes: val per a participar en un taller de fotografia a Foto Ruano.
 • Els noms de les persones guanyadores del concurs es publicaran al web www.opticaigua.com dia 13 de maig de 2020. 

Exposició de les fotografies i entrega de premis

 • Les tres fotografies guanyadores del concurs, els accèssits, les finalistes, com també una selecció de les següents 10 millors, s'exposaran a l'Espai Educatiu del Casal Solleric del 14 al 29 de maig de 2020.
 • Els premis s’entregaran dia 14 de maig de 2020, coincidint amb la inauguració de l'exposició.

Ús de les fotografies i protecció de dades

 • EMAYA es reserva el dret d'ús de totes les fotografies presentades.
 • Les dades personals estaran protegides d'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals. 

Acceptació

 • La participació en el concurs implica l'acceptació d'aquestes bases.
subir