Només utilitzem cookies pròpies i analítiques amb l'única finalitat de millorar la nostra pàgina web.
D'acord | Més informació

Aigua i canvi climàtic

Aigua i canvi climàtic

La crisi climàtica mundial està inextricablement lligada a l’aigua. El canvi climàtic augmenta la variabilitat en el cicle de l’aigua, la qual cosa indueix fenòmens meteorològics extrems, redueix la previsibilitat en matèria de disponibilitat d’aigua, afecta la qualitat de l’aigua i amenaça el desenvolupament sostenible, la biodiversitat i el gaudi dels drets humans a l’aigua i al sanejament arreu del món.

 

En funció de l’ús que feim de l’aigua, podem reduir les crescudes i les sequeres, lluitar contra l’escassetat d’aquest recurs i la seva contaminació, i ajudar alhora a combatre el canvi climàtic.

 

Adaptant-nos als efectes que el canvi climàtic té en l’aigua, protegirem la salut de les persones i salvarem vides. I, si utilitzam l’aigua de forma més eficient, reduirem les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle.

Tots en podem ser part activa

Qualsevol persona pot posar en pràctica accions relacionades amb l’aigua per a lluitar contra el canvi climàtic, com:

subir