Amb motiu de l'entrada en vigor del nou Reglament general de protecció de dades, hem adaptat la nostra política de privacitat als requeriments del nou Reglament. Volem ser transparents sobre quines dades recopilam, com les utilitzam i els drets que teniu per a controlar les vostres dades, per la qual cosa us demanam que llegiu atentament la Política de Privacitat i la política de cookies
D'acord | Més informació

Bases

Bases

Objectiu i tema

 • L’objectiu del concurs és fomentar la conscienciació sobre la importància de l’aigua com a recurs natural i la reflexió sobre com l'aigua és fonamental per a les tres dimensions del desenvolupament sostenible: social, econòmica i ambiental.
 • Les fotografies que s’hi presentin han de representar el tema del concurs: “Aigua per a tothom”.

Participants

 • Hi pot participar qualsevol persona resident a Mallorca.
 • Cada persona participant hi pot presentar únicament 1 fotografia.

Obra 

 • No s’hi poden presentar obres que hagin estat premiades en altres concursos.
 • El/la participant ha de ser l’autor/ra de la fotografia presentada.
 • La fotografia que presenti cada concursant s’ha d’identificar amb un títol, de lliure elecció. 

Format i entrega

 • Les fotografies s’han de presentar en format JPG i poden tenir un màxim de 5 MB.
 • A més de la fotografia presentada s’ha d’aportar la informació següent:
  • dades personals i de contacte del/de la concursant.
  • si a la fotografia hi apareix algun/na menor, autorització parental.
 • Les fotografies i les dades es poden lliurar:
  • a través del web www.opticaigua.com
  • mitjançant un CD degudament identificat a les oficines d’EMAYA (c. de Joan Maragall, 3. 07006 Palma), juntament amb el full d’inscripció.

Termini

 • El termini d’admissió de les fotografies comença dia 22 de març de 2019 i finalitza dia 22 d’abril de 2019 (ambdós inclosos). 

Jurat i premis

 • El jurat estarà format per professionals de la fotografia i de l’àmbit temàtic del concurs, i decidirà per majoria l’adjudicació dels premis.
 • Es donaran els següents premis:
  • Primer premi: val de 800 € per a utilitzar en productes de fotografia a Foto Ruano.
  • Segon premi: val de 350 € per a utilitzar en productes de fotografia a Foto Ruano.
  • Tercer premi: val de 250 € per a utilitzar en productes de fotografia a Foto Ruano.
  • 5 accèssits: val de 100 € en impressió/ revelatge a TotFoto.
  • 5 finalistes: val per a participar en un taller de fotografia a Foto Ruano.
 • Els noms de les persones guanyadores del concurs es publicaran al web www.opticaigua.com dia 8 de maig de 2019. 

Exposició de les fotografies i entrega de premis

 • Les tres fotografies guanyadores del concurs, els accèssits, les finalistes, com també una selecció de les següents 10 millors, s'exposaran al pati del Casal Solleric del 9 al 31 de maig de 2019.
 • Els premis s’entregaran dia 9 de maig de 2019, coincidint amb la inauguració de l'exposició.

Ús de les fotografies i protecció de dades

 • EMAYA es reserva el dret d'ús de totes les fotografies presentades.
 • Les dades personals estaran protegides d'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals. 

Acceptació

 • La participació en el concurs implica l'acceptació d'aquestes bases.
subir