Només utilitzem cookies pròpies i analítiques amb l'única finalitat de millorar la nostra pàgina web.
D'acord | Més informació

Aigua per a tothom

Aigua per a tothom

Avui dia milions de persones viuen encara sense aigua potable –a la llar, l'escola, el lloc de feina, la granja, la fàbrica– i lluiten per sobreviure i prosperar. Sovint, s'obliden els grups marginats: dones, infants, refugiats, pobles indígenes, persones amb discapacitat i molts altres.

Quan parlam d’“aigua potable” ens referim a aigua a la qual es pot accedir als habitatges, quan es necessita, i que no està contaminada.

El dret a l'aigua

El 2010, les Nacions Unides varen reconèixer que “el dret a l'aigua potable i el sanejament és un dret humà essencial per al ple gaudi de la vida i de tots els drets humans”.

Per a no deixar ningú enrere, hem de concentrar els nostres esforços a incloure les persones que han estat marginades o ignorades. 

Algunes dades destacades

 • Uns 2,1 milions de persones viuen sense aigua potable a les seves llars.

 • Una de cada quatre escoles primàries a tot el món no té proveïment d'aigua potable, i els alumnes consumeixen aigua de fonts no protegides o passen set.

 • Més de 700 infants menors de cinc anys moren tots els dies de diarrea, a causa de l'aigua insalubre o d’un sanejament deficient.

 • El 80% de les persones del món que han d'utilitzar fonts d'aigua no segures o no protegides viu a les zones rurals.

 • En 8 de cada 10 llars que no tenen aigua, les dones i les nines són les encarregades d’anar a cercar-ne.

 • Més de 800 dones moren tots els dies a causa de complicacions en l'embaràs o en el part.

 • 68,5 milions de persones que s'han vist obligades a fugir de les seves llars tenen problemes per a accedir al proveïment d'aigua potable.

 • Aproximadament 159 milions de persones recullen l'aigua potable de fonts d'aigua superficial, com els estanys i rierols.

 • Uns 4.000 milions de persones —gairebé dos terços de la població mundial— pateixen escassetat greu d'aigua durant almenys un mes a l'any.

 • 700 milions de persones al món podrien veure's forçades a desplaçar-se a causa de l'escassetat d'aigua d'aquí a 2030.

 • Els més rics solen rebre serveis d'aigua, sanejament i higiene de qualitat a un cost baix o molt baix, mentre que els més pobres paguen un preu molt més alt per un servei d'igual o menor qualitat.

subir