Amb motiu de l'entrada en vigor del nou Reglament general de protecció de dades, hem adaptat la nostra política de privacitat als requeriments del nou Reglament. Volem ser transparents sobre quines dades recopilam, com les utilitzam i els drets que teniu per a controlar les vostres dades, per la qual cosa us demanam que llegiu atentament la Política de Privacitat i la política de cookies
D'acord | Més informació

Aigua per a tothom

Aigua per a tothom

Avui dia milions de persones viuen encara sense aigua potable –a la llar, l'escola, el lloc de feina, la granja, la fàbrica– i lluiten per sobreviure i prosperar. Sovint, s'obliden els grups marginats: dones, infants, refugiats, pobles indígenes, persones amb discapacitat i molts altres.

Quan parlam d’“aigua potable” ens referim a aigua a la qual es pot accedir als habitatges, quan es necessita, i que no està contaminada.

El dret a l'aigua

El 2010, les Nacions Unides varen reconèixer que “el dret a l'aigua potable i el sanejament és un dret humà essencial per al ple gaudi de la vida i de tots els drets humans”.

Per a no deixar ningú enrere, hem de concentrar els nostres esforços a incloure les persones que han estat marginades o ignorades. 

Algunes dades destacades

 • Uns 2,1 milions de persones viuen sense aigua potable a les seves llars.

 • Una de cada quatre escoles primàries a tot el món no té proveïment d'aigua potable, i els alumnes consumeixen aigua de fonts no protegides o passen set.

 • Més de 700 infants menors de cinc anys moren tots els dies de diarrea, a causa de l'aigua insalubre o d’un sanejament deficient.

 • El 80% de les persones del món que han d'utilitzar fonts d'aigua no segures o no protegides viu a les zones rurals.

 • En 8 de cada 10 llars que no tenen aigua, les dones i les nines són les encarregades d’anar a cercar-ne.

 • Més de 800 dones moren tots els dies a causa de complicacions en l'embaràs o en el part.

 • 68,5 milions de persones que s'han vist obligades a fugir de les seves llars tenen problemes per a accedir al proveïment d'aigua potable.

 • Aproximadament 159 milions de persones recullen l'aigua potable de fonts d'aigua superficial, com els estanys i rierols.

 • Uns 4.000 milions de persones —gairebé dos terços de la població mundial— pateixen escassetat greu d'aigua durant almenys un mes a l'any.

 • 700 milions de persones al món podrien veure's forçades a desplaçar-se a causa de l'escassetat d'aigua d'aquí a 2030.

 • Els més rics solen rebre serveis d'aigua, sanejament i higiene de qualitat a un cost baix o molt baix, mentre que els més pobres paguen un preu molt més alt per un servei d'igual o menor qualitat.

subir