A+ a-

Dubtes Factura

Tarifes

Les tarifes aplicades per EMAYA referides als períodes de l'any 2017 i aprovades per acord plenari per l'Ajuntament de Palma, estan publicades en els següents BOIB:

  • Aigua: 40/17
  • Clavegueram: 163/16
  • Recollida Residus Sòlids: 174/13
  • Cànon Sanejament: 3/17
Tarifa Aigua
Tarifes Clavegueram
Tarifes Recollida Residus Sòlids
Tarifes Cànon de Sanejament