A+ a-

Dubtes Factura

Tarifes

Les tarifes aplicades per EMAYA, i aprovades per acord plenari per l'Ajuntament de Palma, estan publicades en el BOIB números 191/13 i 26/13, i les tarifes del cànon de sanejament en el BOIB número 195/13.
BOIB 181/13 Tarifes Cànon de Sanejament
BOIB 174/13 Tarifes Clavegueram i Recollida Residus Sòlids
Tarifa de l'aigua i manteniment BOIB 26/13
Resum de les tarifes d'EMAYA