+ A - A

La Nostra Companyia

Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram S.A.

EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram S.A., és una empresa la titularitat de la qual és de l'Ajuntament de Palma, que posseeix el 100% del seu capital social. L'empresa s'encarrega de la gestió d’allò relatiu al cicle integral de l'aigua del Municipi (captació, potabilització i proveïment d'aigua potable, així com del manteniment de les intal.lacions de clavegueram, sanejament i depuració d'aigües), a més de la concessió i establiment d'escomeses.

EMAYA també s'encarrega de la gestió de la recollida d'escombraries i neteja viària de Palma de Mallorca. La realització d'aquestes tasques és possible gràcies a la plantilla de més de aproximadament 1.390 empleats i d'una important flota de vehicles.