Només utilitzem cookies pròpies i analítiques amb l'única finalitat de millorar la nostra pàgina web.
D'acord | Més informació

Reutilització

Les aigües depurades a les estacions depuradores d’aigües residuals, després del tractament terciari, no són aptes per a tornar a ser aigua potable per a consum humà, però sí s’aprofiten per a molts d’altres usos.

Gestió de l'aigua al 2017

Durant l’any 2017 es varen produir a EMAYA 4.858.921 m³ d’aigües regenerades que es destinaren al reg tant de zones verdes i d’altres usos municipals, com al reg de zones verdes particulars i camps de golf, baldeig de carrers i proveïment d´hidrats d´ús per a bombers.

Obres de construcció dels dipòsits de Son Tugores 1932 - 1934 Antiga recollida amb carros anys 60
subir