A+ a-

Sol·licitud i queixes

Els clients poden formular sol•licituds, queixes o suggeriment per qualsevol de les formes i mitjans següents:

 

  • Per correu electrònic, pel correu emaya@emaya.es
  • De forma presencial a qualsevol punt d'atenció al client.
  • Per registre, a les oficines de Joan Maragall.
  • Per correu postal dirigit a qualsevol oficina.
  • Per fax dirigit a qualsevol oficina.
  • A través de l'Ajuntament de Palma mitjançant les DMS (Demanda Municipal de Servei).
  • App de Gestió incidències en via pública.

 

Descàrregues