A+ a-

Gestió de Qualitat

 El model de gestió de qualitat es basa en un sistema de gestió per processos amb la finalitat de millorar la satisfacció dels nostres clients i les necessitats i expectatives de les parts interessades pertinents. Implantat a la organització des de l’any 1998, treballam contínuament amb l’objectiu de donar un servei de qualitat.

 

DESCÀRREGUES