A+ a-

Contractació

Servicio de contratación
La vocació de servei públic d’EMAYA és el que impulsa a l'empresa a cercar la comoditat per al ciutadà. Per això, coneixent els canvis de necessitats als quals qualsevol usuari és susceptible, disposem de les vies i formes necessàries per a contractar els serveis de l'empresa, modificar aspectes relatius a la contractació o procedir a les baixes dels serveis.

 

Descàrregues