Caricanto
Només utilitzem cookies pròpies i analítiques amb l'única finalitat de millorar la nostra pàgina web.
D'acord | Més informació

Tarifa per a famílies nombroses

Gestions del servei d'aigua

Atenció a la ciutadania

Tarifa per a famílies nombroses

Es pot sol·licitar la tarifa per a famílies nombroses en els habitatges que compleixin els requisits següents: 

  • Que hi hagi 4 o més persones empadronades que constin al títol de família nombrosa.
  • Que tenguin instal·lat un comptador individual. (Aquesta tarifa no és aplicable als habitatges amb comptador comunitari.)

A les famílies nombroses que triïn aquesta tarifa, se'ls aplicarà una tarifa plana a les quotes variables d'aigua (0,84 €/m3) i de clavegueram (0,28 €/m3) en els primers 56 m3 de consum en el període bimestral. Per al consum a partir de 56 m3 s'aplicaran preus progressius. També es farà una bonificació del 15% en la quota fixa del servei d’aigua, que quedarà en 7,87 € per factura bimestral.

Aquesta tarifa és aconsellable per a famílies amb un consum bimestral superior als 25 m3. 

 [+] Més informació sobre les tarifes d'EMAYA. 

Per a gestionar la bonificació de tarifa, necessitaràs aquesta documentació: 

  • DNI o número de compte contracte (el trobaràs a qualsevol factura).*
  • Volant domiciliari d'empadronament emès per l'Ajuntament de Palma.
  • Títol de família nombrosa.
  • Document de sol·licitud de canvi de tarifa, emplenat i firmat.

On pots fer aquest tràmit?

* Si la persona que sol·licita el tràmit no és la titular del contracte, haurà de presentar una fotocòpia del seu DNI i una autorització signada.

Encara no tens accés a l'oficina virtual? Registra-t'hi

subir