Amb motiu de l'entrada en vigor del nou Reglament general de protecció de dades, hem adaptat la nostra política de privacitat als requeriments del nou Reglament. Volem ser transparents sobre quines dades recopilam, com les utilitzam i els drets que teniu per a controlar les vostres dades, per la qual cosa us demanam que llegiu atentament la Política de Privacitat i la política de cookies
D'acord | Més informació

Tarifa per a famílies nombroses

Gestions del servei d'aigua

Atenció a la ciutadania

Tarifa per a famílies nombroses

Es pot sol·licitar la tarifa per a famílies nombroses en els habitatges que compleixin els requisits següents: 

  • Que hi hagi 4 o més persones empadronades que constin al títol de família nombrosa.
  • Que tenguin instal·lat un comptador individual. (Aquesta tarifa no és aplicable als habitatges amb comptador comunitari.)

A les famílies nombroses que triïn aquesta tarifa, se'ls aplicarà una tarifa plana a les quotes variables d'aigua (0,84 €/m3) i de clavegueram (0,28 €/m3) en els primers 56 m3 de consum en el període bimestral. Per al consum a partir de 56 m3 s'aplicaran preus progressius.

Aquesta tarifa és aconsellable per a famílies amb un consum bimensual superior als 25 m3. 

 [+] Més informació sobre les tarifes d'EMAYA. 

Per a gestionar la bonificació de tarifa, necessitaràs aquesta documentació: 

  • DNI o número de compte contracte (el trobaràs a qualsevol factura).*
  • Volant d'Empadronament emès per l'Ajuntament de Palma.
  • Títol de família nombrosa.
  • Document de sol·licitud de canvi de tarifa, emplenat i firmat.

On pots fer aquest tràmit?

  • A l'Oficina virtual.
  • A les oficines d'EMAYA (c/ Joan Maragall, 3 – de 8.30 a 14.00 h).

* Si la persona que sol·licita el tràmit no és la titular del contracte, haurà de presentar una fotocòpia del seu DNI i una autorització signada.

Encara no tens accés a l'oficina virtual? Registra-t'hi

subir