Només utilitzem cookies pròpies i analítiques amb l'única finalitat de millorar la nostra pàgina web.
D'acord | Més informació

Informació sobre la factura

Gestions del servei d'aigua

Atenció a la ciutadania

Informació sobre la factura

Mou el cursor per damunt el model de factura i podràs llegir informació detallada sobre cada apartat de la teva factura d'EMAYA.

 

factura-delantera
 • Dades del contracte

  Conté dades personals de la persona titular del contracte i del punt de subministrament.

  El compte contracte (CC) és una dada necessària per a fer tràmits i gestions.

  El camp ‘Tipus d’ús’ determina les tarifes que s’aplicaran.

 • Resum de la factura

  Inclou dades generals de la factura.

  El consum que es factura és el que es va fer durant el ‘Període de facturació’, que és anterior a la ‘Data d’emissió’ de la factura.

 • Resum del detall

  Mostra un resum dels imports pels diferents conceptes que es facturen i el total a pagar. Es pot veure el detall de cada concepte al revers de la factura.

 • Informació lectura

  Mostra un històric dels consums facturats en els darrers mesos, agrupat de forma bimensual. Cada element del gràfic es correspon amb el consum d’una factura.

 • Gràfic de conceptes

  Mostra el percentatge que representa l’import de cada concepte de la factura sobre el total a pagar.

 • Forma de pagament

  Per als contractes amb domiciliació de les factures, mostra les dades bancàries on es cobrarà la factura. Per a contractes sense domiciliació bancària, informa dels llocs de pagament.

factura-trasera
 • Servei d’aigua

  Detall dels imports que corresponen al servei d’aigua potable.

  - Quota fixa aigua: import fix que varia en funció del tipus de contracte (habitatge, local, restaurant, hotel, etc.)

  - Quota variable aigua: import variable en funció del consum d’aigua, segons una escala progressiva.

  - Manteniment: import per al manteniment del comptador (no inclou la part d’instal·lació que és propietat privada de l’habitatge).

 • Servei de clavegueram

  Detall dels imports que corresponen al servei de clavegueram (aigües residuals i pluvials).

  - Quota fixa clavegueram: import fix que varia en funció del tipus de contracte (habitatge, local, restaurant, hotel, etc.)

  - Quota variable clavegueram: import variable en funció del consum d’aigua, segons una escala progressiva.

 • Servei de R.S.U

  Detall dels imports que corresponen al servei de recollida de residus sòlids urbans.

  - Quota fixa R.S.U: import fix que varia en funció del tipus de contracte (habitatge, local, restaurant, hotel, etc.)

  - Quota variable R.S.U: import que es factura només quan el consum d’aigua és superior a 20 m3.

 • Detall dels imports que corresponen al cànon de sanejament d’aigua que administra el Govern Balear.

  - Quota fixa cànon sanejament: import fix que varia en funció del tipus de contracte (domèstic, industrial, hoteler, etc.)

  - Quota variable cànon sanejament: import variable en funció del consum d’aigua, segons una escala progressiva.

subir