Amb motiu de l'entrada en vigor del nou Reglament general de protecció de dades, hem adaptat la nostra política de privacitat als requeriments del nou Reglament. Volem ser transparents sobre quines dades recopilam, com les utilitzam i els drets que teniu per a controlar les vostres dades, per la qual cosa us demanam que llegiu atentament la Política de Privacitat i la política de cookies
D'acord | Més informació

Informació sobre la factura

Gestions del servei d'aigua

Atenció a la ciutadania

Informació sobre la factura

Mou el cursor per damunt el model de factura i podràs llegir informació detallada sobre cada apartat de la teva factura d'EMAYA.

 

factura-delantera
 • Dades del contracte

  Conté dades personals de la persona titular del contracte i del punt de subministrament.

  El compte contracte (CC) és una dada necessària per a fer tràmits i gestions.

  El camp ‘Tipus d’ús’ determina les tarifes que s’aplicaran.

 • Resum de la factura

  Inclou dades generals de la factura.

  El consum que es factura és el que es va fer durant el ‘Període de facturació’, que és anterior a la ‘Data d’emissió’ de la factura.

 • Resum del detall

  Mostra un resum dels imports pels diferents conceptes que es facturen i el total a pagar. Es pot veure el detall de cada concepte al revers de la factura.

 • Informació lectura

  Mostra un històric dels consums facturats en els darrers mesos, agrupat de forma bimensual. Cada element del gràfic es correspon amb el consum d’una factura.

 • Gràfic de conceptes

  Mostra el percentatge que representa l’import de cada concepte de la factura sobre el total a pagar.

 • Forma de pagament

  Per als contractes amb domiciliació de les factures, mostra les dades bancàries on es cobrarà la factura. Per a contractes sense domiciliació bancària, informa dels llocs de pagament.

factura-trasera
 • Servei d’aigua

  Detall dels imports que corresponen al servei d’aigua potable.

  - Quota fixa aigua: import fix que varia en funció del tipus de contracte (habitatge, local, restaurant, hotel, etc.)

  - Quota variable aigua: import variable en funció del consum d’aigua, segons una escala progressiva.

  - Manteniment: import per al manteniment del comptador (no inclou la part d’instal·lació que és propietat privada de l’habitatge).

 • Servei de clavegueram

  Detall dels imports que corresponen al servei de clavegueram (aigües residuals i pluvials).

  - Quota fixa clavegueram: import fix que varia en funció del tipus de contracte (habitatge, local, restaurant, hotel, etc.)

  - Quota variable clavegueram: import variable en funció del consum d’aigua, segons una escala progressiva.

 • Servei de R.S.U

  Detall dels imports que corresponen al servei de recollida de residus sòlids urbans.

  - Quota fixa R.S.U: import fix que varia en funció del tipus de contracte (habitatge, local, restaurant, hotel, etc.)

  - Quota variable R.S.U: import que es factura només quan el consum d’aigua és superior a 20 m3.

 • Detall dels imports que corresponen al cànon de sanejament d’aigua que administra el Govern Balear.

  - Quota fixa cànon sanejament: import fix que varia en funció del tipus de contracte (domèstic, industrial, hoteler, etc.)

  - Quota variable cànon sanejament: import variable en funció del consum d’aigua, segons una escala progressiva.

subir