Només utilitzem cookies pròpies i analítiques amb l'única finalitat de millorar la nostra pàgina web.
D'acord | Més informació

Drets protecció de dades

Altres tràmits

Atenció a la ciutadania

Exercici de drets de protecció de dades

La normativa de protecció de dades permet que puguis exercir davant el responsable del tractament els teus drets d'accés, rectificació, oposició, supressió (dret a l'oblit), limitació del tractament, portabilitat i de no ser objecte de decisions individualitzades. Si vols exercir-los envia el formulari emplenat a l'adreça de correu electrònic dpd@emaya.es. 

 

Aquests drets es caracteritzen per:

  • L’exercici és gratuït.
  • Si les sol·licituds són manifestament infundades o excessives (p. ex. caràcter repetitiu) el responsable pot cobrar un cànon proporcional als costs administratius suportats i, fins i tot, negar-se a actuar.
  • Les sol·licituds s’han de contestar en el termini d'un mes, encara que, si es té en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds, es pot prorrogar el termini dos mesos.
  • La persona responsable està obligada a informar-te sobre els mitjans per a exercir aquests drets. Aquests mitjans han de ser accessibles i no es pot denegar aquest dret només perquè optis per un altre mitjà.
  • Si la sol·licitud es presenta per mitjans electrònics, la informació es facilitarà per aquests mitjans quan sigui possible, tret que la persona interessada sol·liciti que sigui d'una altra manera.
  • Si la persona responsable no dona curs a la sol·licitud ha d’informar, i com a màxim en el termini d’un mes, de les raons per no actuar i de la possibilitat de reclamar davant una autoritat de control.
  • Pots exercir els drets directament o per mitjà del teu representant legal o voluntari.
  • És possible que la persona encarregada sigui qui atengui la teva sol·licitud per compte de la persona responsable si ambdues ho han establert al contracte o acte jurídic que les vinculi.

 

subir