A+ a-

Personal

Aquesta compost per set treballadors, els quals realitzen totes les gestions relatives al personal de les dues grans àrees de l'empresa: Aigües, Clavegueram i Medi ambient.

Entre les seves funcions podem destacar les següent:

  • Relacions amb els Comitès d'empresa
  • Relacions amb Organisme Oficials
  • Assistència als Jutjats socials
  • Contractació de treballadors
  • Gestions amb la Seguretat Social
  • Sistema R.I.D
  • Accidents de treball i malalties comunes
  • Nòmines, rebuts de salaris, etc.

La plantilla de l'empresa, a 31 de desembre de 2006 estava composta de la següent manera:

  • Aigües i Clavegueram amb una plantilla total de 451 treballadors dels quals 397 són fixos i 54 són temporals
  • Medi ambient amb una plantilla total de 831 treballadors dels quals 737 són fixos 94 són temporals

L'horari d'atenció al públic és de 12:00 a 15:00 h. de dilluns a divendres.

Igualment es pot contactar amb nosaltres a través de:

Telèfon: 971 774300 – extensió 6032
Fax: 971 774378
Email: rrhh@emaya.es

 

Descàrregues