A+ a-

Formació

Enllaços

Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació
És l'òrgan gestor dels fons recaptats a fi d'aplicar-los a la Formació Professional Contínua.