A+ a-

Tallers

El servei de tallers és l'encarregat del manteniment i reparació de la flota de vehicles de la Companyia, tant vehicles lleugers, mitjans i pesats com compactadores i diversa maquinària que s'utilitzen en la nostra empresa. El servei compta amb una plantilla mitjana de 36 operaris que en el 2004 van realitzar 22.563 ordenis de reparacion, en el 2005 van realitzar 20.432 ordres de reparacion i en el 2006 van ser 20.803 ordres de reparacion +1.82%.