A+ a-

Serveis Generals

Els Serveis Generals de l'Àrea de Medi ambient realitzen la gestió del personal de l'àrea i processen tots els documents que genera l'exercici dels diferents serveis del mateix. A més s'ocupen administrativament de tota la flota de vehicles de l'empresa, gestionant tot el referent a documentació. assegurances, ITV i accidents. Així mateix, reben i tracten totes les reclamacions de responsabilitat civil de l'empresa. També gestionen i controlen tota la documentació de la Llei de Qualitat a més de l'existència d'una oficina tècnica destinada a la realització i organització de la planimetria de tots els serveis de l'Àrea, rutes d'escombratge, recollida, etc.. Aquest departament compta amb una plantilla mitjana de 19 persones.

Telèfon 971 764140
Email: med@emaya.es