A+ a-

Qualitat Urbana

Qualitat Urbana

  
  Qualitat Urbana d'EMAYA té entre les seves responsabilitats la neteja viària i la recollida i eliminació de residus en tots aquells casos en què tingui conferides competències. El seu àmbit d'operació és el nucli urbà de la ciutat de Palma. Es tracta d'una organització complexa la principal capital de la qual són els recursos humans, recolzats en una potent dotació d'equips i vehicles especials per a la neteja i recollida.

La labor de l'Àrea es desenvolupa sobre d'una planificació prèvia que, subjecta a uns determinats i mesurats mètodes de treball i estudi, permeten atendre l'extensa àrea del municipi amb les peculiaritats que presenta un terme municipal amb clara vocació turística.

Email: emaya@emaya.es