A+ a-

Potabilitzadora

La planta


 La Planta Potabilitzadora d'aigua salobre de Son Tugores és una instal·lació de tractament d'aigües d'alta capacitat i avançat disseny, desenvolupada conjuntament per EMAYA i Degrémont i inaugurada el 20 d'abril de 1995. Té com a finalitat la millora de la qualitat de l'aigua distribuïda als ciutadans de Palma.

Realitzada amb una tecnologia d'osmosi inversa, disposa d'una capacitat de producció mitjana de 47.000 m³/dia amb salinitat d'aigua producte inferior a 0.5 g./l, a partir de les captacions procedents de les zones del Pont d' Inca i Na Burgesa. Aquests aqüífers poden aportar un afluent un aigua salobre amb salinitats variables entre 2 i 10 g./l. El rendiment de la planta se situa al voltant del 85 %, depenent de la salinitat de l'aigua d'entrada.

Per les seves característiques, és una obra d'avantguarda que introdueix innovacions en tecnologia i aplicacions, destacant els criteris d'automatisme, control i flexibilitat en l'explotació. Aquesta flexibilitat li permet adaptar-se a les diferents circumstàncies motivades tant pel fenomen de la estacionalidad, amb importants variacions de la demanda que aconsegueixen a gairebé el 50 % del proveïment entre estiu i hivern, com a la pròpia necessitat d'adaptar-se als recursos disponibles obligats de cada moment.

El cost del tractament de potabilització és d'uns 0,2 € per m³ d'aigua produïda amb un consum mitjà de 2.2 kw/m³.

L'obra, que va representar una inversió de 10.270.000 €, va ser finançada per EMAYA amb una ajuda de 3.000.000 € de la Consellería d'Obres Públiques i Ordenació del Territori del Govern Balear.

El termini d'execució va ser de 350 dies, havent absorbit una ampliació, quant a capacitat de producció, des dels 20.000 m³/dia inicials fins als 30.000 i posteriorment amb diferents millores tant en configuració com en aprofitament de cabals de rebutjos i d'energia, fins als 47.000 m³/dia actuals en els racks convencionals i els 4.800 m³/dia del rack de recuperació.

 

Descàrregues