A+ a-

Laboratori

El Departament


   El Laboratori de EMAYA realitza el control sobre la qualitat de l'aigua subministrada a la Xarxa de Distribució. Aquesta tasca es compleix realitzant les anàlisi física-químics i microbiològics tal com ho determina el Reial decret 140/2003 de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà. D'altra banda proporciona suport analític a tots els Departaments de l'empresa que ho precisin.

 

Anàlisi


Pel que fa a l'aigua potable les instal·lacions que es controlen són els centres de captació, les centrals de distribució, dipòsits de capçalera i reguladors, altres gestors, la xarxa de distribució i les fonts públiques.

Com a suport analític de processos podem apuntar el que es proporciona a:
 • Estacionis Depuradores d'Aigua Residual;
 • Planta de Tractament Terciari que proporciona aigua regenerada per al reg de jardins;
 • Planta Potabilitzadora de Son Tugores;
 • Tractament Densadeg per a aigües superficials i de vessament.
Anàlisi en altres camps mediambientals:
 • Anàlisi de Platges;
 • Anàlisi Parc del Mar;
 • Anàlisi de sòls (Centri de Natura);
 • Metalls pesats en peixos (Centri de Natura)

 

Disponibilitat de medis


El Laboratori disposa de quatre dependències que són:
 • Laboratori d'Aigua Potable: paràmetres físic-químics, anàlisis rutinàries d'aigua blanca, control escapoleixes a la xarxa, etc.
 • Laboratori d'Aigua Residual: anàlisis rutinàries, control de les estacionis depuradores (EDAR), abocaments al clavegueram, etc.
 • Laboratori de Microbiologia: detecció i quantificació de microorganismes (coliformes, I.Coli, pseudomonas, etc.)
 • Laboratori instrumental: paràmetres absorció atòmica (pendents adquisició nou equip), cromatografia de gasos, cromatografia Iònica, etc.

 

Descàrregues