A+ a-

ETAP Lloseta

L'estació

L'Estació de Tractament d'Aigua Potable de Lloseta va ser ideada com a complement indispensable per al proveïment d'aigua de la ciutat de Palma. Finalitzada en 1973, va ser construïda per S.A.I. de depuració d'Aigües de Degrémont i per Dragatges i Construccions S.A.

El cabal d'entrada (aigua bruta) procedeix dels dos embassaments que gestiona EMAYA (Cúber i Gorg Blau). Aquest aigua rep un tractament que la fa apta per al consum humà. La ubicació de la ETAP de Lloseta permet el proveïment a la ciutat de Palma sense necessitat de ser bombada.

En funció de la qualitat de l'aigua d'entrada la línia de tractament es divideix en les següents etapes:
 • Pre-cloració;
 • Dosatge d'àcid sulfúric;
 • Dosatge de coagulante;
 • Càmera de barreja de reactius i formació de coàguls;
 • Decantadors;
 • Filtració: filtres de sorra oberts;
 • Post-cloració.
Productes químics:
 • Clor per precloración;
 • Coagulante (sulfat de alumina);
 • Hidròxid de calç;
 • Ajudant de coagulació (sílice activada);
 • Clor per a esterilització.

 

Característiques Físic Químiques

De l'aigua bruta:

Terbolesa: 15,5 ppm de SiO2
pH: 8,2
Color: 13 mg/l de Pt
Duresa total (TH): 18,1º F
Matèria orgànica (en O2): 5,2 mg/l

De l'aigua tractada:

Turbidez: Inferior a 1 ppm de SiO2
pH: 7
Color: Inferior a 5 mg/l de Pt
Bacil colifreral: Nul