A+ a-

Embassaments

Embassament

 

   Dels diversos elements que proveeixen a la xarxa pública d'aigua de Palma destaquen els dos embassaments: el Gorg Blau i el Cúber, que són elements bàsics per dotar d'aigua a una illa afectada per èpoques de sequera.

Especificacions tècniques

Embalse GORG BLAU CÚBER
Tipo   Arco-gravetat    Gravetat planta fallta  
Altura sobre ciments 43,18 m 26,00 m
Altura sobre llera 38,18 m 21,50 m
Cota de coronació: 613,18 m 750,00 m
Cota màx. embassament normal: 610,00 m 747,30 m
Longitud coronació 43,00 m 199,70 m
Espessor en coronació: 3,00 m 3,50 m
Volum total de formigó 7.955 m3 18.481 m3
Superfície de conca: 7,92 km2 7,32 km2
Superfície embassi: 59,90 Has 59,30 Has
Capacitat de l'embassament: 7,36 Hm3 4,64 Hm3La situació dels embassaments que conformen el sistema general de proveïment de EMAYA el 07/07/2015.

Embassament Volumen embassat % Emplenat
CÚBER 1.792 Hm3 38.58 %
GORG BLAU 2.767 Hm3 37.59 %
RESERVA CONJUNTA 4.559 Hm3 37.97 %