A+ a-

Depuració

DepuracióEl Departament de Depuració de EMAYA, capdavantera en les Illes Balears, opera des de 1.971, s'encarrega de depurar les aigües residuals generades en el municipi de Palma, gestionant les aigües residuals sota criteris de sostenibilitat i seguint les recomanacions de Nacions Unides i de la Unió Europea.

El Departament de Depuració de EMAYA gestiona la depuració de les aigües residuals no només de la totalitat de tots els habitants del municipi de Palma de Mallorca (430.599 hab.); sinó que a més Palma rep i depura les aigües residuals procedents dels municipis limítrofs de: Marratxí (35.726 hab.) , Bunyola (6.706 hab.), i Esporles (4.922 hab.). Cobrint així una població estable censada que l'en any 2015 ascendeix a 477.953 habitants.

A més en el període estival dóna servei a la població turística que ens visita i que va representar en el 2015 un total anual de 8.216.350 pernoctacions. I atenent al dia que considerem punta de màxima població, en el mes d'agost, aquesta representa una població flotant en el municipi de Palma un factor de punta que incrementa un 66% la població basi censal, la qual cosa requereix disposar d'una infraestructura de depuració apta per a un municipi de fins a 795.000 habitants.

Amb l'ànim d'assegurar la qualitat del servei, el Departament treballa d'acord amb el Sistema de Gestió de la Qualitat UNE-EN ISO 9001:2008.
Instal·lacions

Per aconseguir els seus objectius, el departament compta amb dues depuradores, Palma-I i Palma-II, capaces de depurar més de 40 milions de metres cúbics a l'any.

- Palma-I va ser construïda l'any 1971 i, en el seu moment, va ser considerada una de les depuradores pioneres d'Espanya, que el seu objectiu era preservar de la contaminació la zona turística de la Platja de Palma. Després de sofrir diverses ampliacions, en 2005 s'ha convertit en una de les depuradores més modernes de l'Estat, tant per l'avançat dels seus processos com pel seu grau d'automatització.

La seva capacitat de tractament és de 45.000 m3/dia d'aigües procedents de la Platja de Palma, Sant Jordi, S’Aranjassa, És Pil.larí, l'aeroport de Son Sant Juan i part de la ciutat de Palma.

La seva línia de fangs tracta els fangs produïts a Palma-I i també els de Palma-II.

- Palma-II va començar la seva marxa l'any 1.975, amb una capacitat de tractament de 48.000 m3/dia, i després de la gran ampliació d'1.987 es va transformar en la depuradora de la ciutat de Palma. Aquesta ampliació va suposar augmentar la seva capacitat de depuració a 90.000 m3/dia i complir amb el Pla de Sanejament Integral de la Badia de Palma, per la qual cosa respectaba al municipi de Palma de Mallorca, la qual cosa va permetre suspendre definitivament els abocaments d'aigües crues (sense depurar) a la badia.

Tot i que en l'any 2.006 es procedís a unes obres d’actualització d'equips i d’automatització, l'avanç en les exigències legals, nacionals, autonòmiques, referents a la transposició de les corresponents directives europees en matèria de depuració, en l'actualitat aquesta depuradora només tracta entre 50.000-60.000 m3 / dia i mes de 20.000 m3 / dia són derivats a l' EDAR de Palma I i no permet la reducció de càrrega de nitrogen i fòsfor; i el seu pretractameint es veu sobrepassat per les puntes de cabal en dies de pluja. Emaya ha impulsat davant del Ministeri i l'Administració autonòmica la proposta d'un projecte per a la reforma integral i ampliació de l' EDAR de Palma 2 per a adaptar-se a la normativa vigent, i que es troba pendent de finançament.

Reutilització

Per motius obvis històricament Mallorca ha tingut una gran tradició en reutilització.

Des d'1.973 les aigües depurades per EMAYA són reutilitzades en l'agricultura. A aquest efecte el Ministeri d'Agricultura, a instàncies de l'Institut Nacional de Reforma i Desenvolupament Agrari (IRYDA), va qualificar al polígon de regadiu del Pla de Sant Jordi com a “Zona Experimental de Regadiu d'Interès Nacional” per al reg de plantes forrajeras reutilitzant les aigües residuals depurades de la ciutat de Palma.

Posteriorment, en 1.998, EMAYA, seguint amb la seva vocació de lideratge, incorpora una planta de tractament terciari a les instal·lacions de Palma-II, obtenint d'aquesta manera una qualitat de l'aigua depurada (aigua regenerada), que permet la seva reutilització en el reg de parc i jardins públics, camps de golf, jardineria privada, neteja de carrers, sistemes contra incendis, etc.

A dia d'avui, tant la depuradora Palma-I com Palma-II estan dotades de processos de tractament terciaris amb producció d'aigües regenerades per a la seva posterior reutilització.