A+ a-

TesoreriaDes del Departament de Tresoreria es gestionen tots els cobraments i pagaments dels clients, proveïdors i creditors. Quant a la gestió de la recaptació, s'intenta facilitar el pagament de rebuts a través de la domiciliació bancària i en les finestretes bancàries, per evitar així a l'abonat l'haver de desplaçar-se a les nostres oficines.
Una tasca important en aquest apartat és la gestió de la reclamació del deute, intentant diàriament que existeixi una xifra mínima d'impagats a fi d'abaratir així els costos.

La gestió de pagaments es divideix, fonamentalment, en tres accions:
  • Pagaments a proveïdors.
  • Gestió de bancs.
  • Previsió de tresoreria.