A+ a-

Compres

El Servei de Compres és el responsable de l'organització, coordinació i control de totes les activitats relacionades amb la gestió del servei de compres, d'acord amb els procediments establerts pel sistema de qualitat ISO 9001:2008 i les Instruccions Internes de Contractació, utilitzant l'aplicatiu informàtic i funcions logístiques relacionades amb l'adquisició, l'aprovisionament i el control de la cadena de subministrament.

Els processos
- Verificació i validació de factures
- Gestió de concursos públics
- Control de magatzems
- Homologació de materials (comitè d'homologació)
- Homologació de proveïdors

Les compres
La política de compres i contractació de la companyia té com a objectiu principal i l'optimització de la relació entre cost, prestació i qualitat dels béns i serveis.

Donada l'heterogeneïtat dels processos realitzats per l'empresa per al desenvolupament de les seves activitats, les compres estan descentralitzades fins a uns determinats nivells d'autorització, disposant-se per a cada Àrea, d'autonomia suficient per a la realització dels aprovisionaments específics de la seva Àrea.

L'aplicatiu informàtic utilitzat inclou un gran nom d'operacions per millorar la gestió i optimitzar el procés de compres: gestió de sol·licituds de compres, establiment de límits de comandes, comparació de preus de proveïdors, acords marc, estat de les comandes, etc.

Existeixen dos tipus de compres: estàndard (compres usuals), per encàrrec i les especials (licitacions públiques). Aquestes últimes es regeixen per la normativa sobre contractació administrativa només quan li és aplicable pel mandat legal i/o en els aspectes als quals es fa referència expressa a les bases del concurs. Són contractacions d'obres, de serveis i subministraments de més de 49.999,00 €

Els objectius
- Cerca de proveïdors competitius
- Adquisició de materials amb la qualitat adequada
- Aconseguir la millor relació qualitat-preu
- Adquirir materials estàndard