A+ a-

Administració

L'Àrea d'Administració desenvolupa la gestió administrativa diària de tots els assumptes econòmics de l'empresa. Els serveis de l'àrea d'Administració són:

Servei d'Abonats i Facturació: realitza la gestió de la contractació, atenció al client (personal i telefònica), facturació als clients i lectura de comptadors.
Servei de Tresoreria: gestiona el cobrament de la facturació a clients, pagaments a proveïdors, control d'impagaments i morositat dels clients.

Servei de Compres
: gestiona i controla la facturació a aquests proveïdors i la seva corresponent avaluació.

Servei de Comptabilitat: realitza la gestió comptable al llarg de cada exercici de tots els fluxos d'ingressos-cobraments i despeses-pagaments.

 

Descàrregues