A+ a-

Àrees

Per al correcte funcionament del seu afer diari, EMAYA es divideix en sis grans àrees organitzades entorn dels principis funcionals que justifiquen la independència de cadascuna d'elles.

Aquestes, una vegada organitzades en Departaments, assumeixen competències pròpies que executen gràcies als recursos i mètodes específics a la naturalesa de cadascuna; tots, no obstant això, guiats per un principi fonamental comú: l'esforç per millorar, cada dia, el servei públic per als ciutadans de Palma.

I és precisament això, la vocació de servei públic de l'Empresa, la qual cosa fa que cadascuna de les àrees s'orienti a l'usuari, entès com a ciutadà més que com a client. Perquè des de cadascuna de les unitats de EMAYA es treballa sense oblidar mai que es gestionen els recursos del ciutadà per al ciutadà.