Només utilitzem cookies pròpies i analítiques amb l'única finalitat de millorar la nostra pàgina web.
D'acord | Més informació

El edificis, empreses i ens municipals de l’Ajuntament de Palma han aconseguit reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle un 21,43% entre 2015 i 2019 i un 44,33% entre 2015 i 2020

15 Set 2022

El edificis, empreses i ens municipals de l’Ajuntament de Palma han aconseguit reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle un 21,43% entre 2015 i 2019 i un 44,33% entre 2015 i 2020

La reducció de la petjada de carboni de l’Ajuntament ha esta possible gràcies a mesures com el canvi a l’enllumenat públic, el combustible dels vehicles municipals o la major eficiència de la climatització

L’Ajuntament de Palma ha reduït les seves emissions de gasos causants del canvi climàtic en un 21,43% entre 2015 i 2019 i un 44,33% entre 2015 i 2020, any de la pandèmia en el qual la reducció es deu també a la disminució de l’activitat en molts sectors. Les emissions globals l’any 2015 varen ser de 61.935 tones equivalents de CO2 i es va passar el 2019 a 48.663 i 34.480 tones el 2020. Les emissions per càpita han passat de 0,15 tones per habitant el 2015 a 0,11 el 2019 i 0,08 tones el 2020.

En conjunt, l’Ajuntament de Palma experimenta una clara tendència de disminució d’emissions gràcies a les mesures adoptades d’estalvi energètic i millores en l’eficiència de l’enllumenat, climatització, vehicles, etc.

Així queda reflectit i auditat en el registre de la petjada de carboni del Ministeri per a la Transició Ecològica. L’Ajuntament de Palma ha aportat totes les dades d’emissions fins a l’any 2020 i està en procés de presentar les de 2021.

Els principals estalvis que han permès aquesta reducció d’emissions s’han donat a l’enllumenat públic, on la reducció de consum entre 2015 i 2020 ha estat del 81% gràcies a l’ús de tecnologia Led. S’ha passat d’unes emissions de 21.858,65 tCO2 el 2015 a 4.095,70 el 2020. S’ha de tenir en compte que aquesta reducció és molt important perquè l’enllumenat públic suposa el 70% del consum elèctric de l’Ajuntament.

En el cas de l’IME també s’ha assolit una important reducció d’emissions, del 77,9% entre 2015 i 2020, encara que s’ha de tenir en compte que el 2020 es va reduir molt l’activitat durant mesos a les seves instal·lacions. Es va passar d’unes emissions de 5.333,28 tCO2 el 2015 a 1.178,11 el 2020. En el cas de l’IMI la reducció és del 32,62%.

 

En els edificis s’han aconseguit estalvis de l’11% per la renovació de la climatització, la instal·lació de detectors de presència i altres mesures d’estalvi i eficiència energètica. Altres factors que han permès avançar en aquesta reducció d’emissions són l’ús de gas com a combustible per a vehicles de l’EMT i EMAYA, els vehicles elèctrics; la renovació dels forns crematoris de l’EFM va permetre reduir el seu consum energètic en un 32%, etc.

La generació d’energia solar fotovoltaica a diverses instal·lacions municipals (poliesportius, EMAYA, EMT, etc.) és un altre factor de reducció. El 2015 la generació de 326.851 Kwh/any va permetre un estalvi d'emissions de 245,14 tCO2. El 2020 la generació va ser de 683.362,65 Kwh/any, amb una reducció d’emissions 136,68 tCO2.

Cort obté el segell “calcul i redueix” del Ministeri de Transició Energètica

Les dades presentades han estat certificades pel Ministeri, que ha atorgat a l’Ajuntament de Palma el segell “calcul i redueix” en reconeixement per la tasca de control i seguiment de les emissions, i per haver assolit aquesta important reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (CO2, metà, HFC, NO2, etc.).

El registre de la petjada de carboni és voluntari per a les administracions públiques. El registre estatal es va crear el 2014 i l’Ajuntament de Palma ha estat inscrivint la seva petjada des de 2015. Aquest registre està vinculat des de final de 2021 amb el registre balear, fruit de l’aplicació de la Llei autonòmica de canvi climàtic.

L’objectiu d’aquests registres és conèixer les emissions generades per administracions i empreses i a partir d’unes dades certificades i homogènies poder generar plans i accions de reducció d’emissions.

En el cas de Palma, per calcular la petjada de carboni es recullen totes les dades de consum energètic de l’Ajuntament de Palma, totes les empreses i ens municipals (EMAYA, SMAP, EMT, IME, IMI, EFM, MercaPalma, Patronat municipal d’escoletes). Es consideren tots els consums elèctrics a edificis i serveis, combustibles per al transport, climatització, enllumenat públic, etc.). També es té en compte la generació d’energies renovables, canvis dels gasos refrigerants i altres mesures d’eficiència energètica. Amb aquestes dades es calculen les emissions totals i un rati d’emissions per càpita.

Els resultats es remeten al registre del ministeri, que audita les dades, amb la documentació complementària requerida (com per exemple les factures d’electricitat i combustibles). Si es passa aquesta auditoria, s’aprova el registre.

Fins ara Palma ha registrat les dades fins al 2020 i es troba en fase de tramitació dels càlculs de la petjada de 2021.

 

 

S’adjunten les gràfiques de reducció de les emissions als ens municipals entre 2015 i 2020:

 

Tornar
subir