Només utilitzem cookies pròpies i analítiques amb l'única finalitat de millorar la nostra pàgina web.
D'acord | Més informació

Un any després de la implantació de la recollida porta a porta a 4 polígons industrials de Palma la recollida selectiva passa del 8,5% al 40%

10 Jun 2022

Un any després de la implantació de la recollida porta a porta a 4 polígons industrials de Palma la recollida selectiva passa del 8,5% al 40%

Des de maig de 2021, més de mil empreses de Son Castelló, Son Rossinyol, Can Valero i Son Valentí separen la matèria orgànica, el vidre, els envasos i paper i cartó, duplicant la quantitat de materials aportats al reciclatge

El batle de Palma, José Hila i el president d’EMAYA, Ramon Perpinyà, han presentat avui matí el balanç del primer any de la implantació de la recollida porta a porta als polígons de Son Castelló, Son Rossinyol, Can Valero i Son Valentí, així com l’ampliació d’aquest servei a partir del proper 20 de juny als polígons de Son Morro, Son Malferit, Son Oms, sa Tàpia i altres zones industrials del Pil·larí i el Coll d'en Rabassa.

 

Han assistit a la presentació també Francisco Martorell i Alejandro Sáenz, president i director d’ASIMA respectivament, i Fara Segura, administradora de l’Entitat de Conservació del polígon de Son Oms.

 

Després d’un any de la implantació del servei de recollida porta a porta dels residus a més de mil empreses dels polígons industrials de Son Castelló, Son Rossinyol, Can Valero i Son Valentí, José Hila, batle de Palma, ha realitzat una valoració molt positiva, tant pel que fa als resultats de recollida selectiva com per la col·laboració de les empreses de la zona: “Abans de la recollida selectiva porta a porta als polígons, només es reciclava el 8 per cent dels residus. Avui, ja s’ha assolit el 40 per cent, molt per damunt de la mitja de Palma, que és del 28 per cent”, ha afirmat el batle. Hila ha remarcat “la importància d’aplicar mesures per a aconseguir una ciutat més sostenible” i incrementar el reciclatge és “fonamental”. “Vull agrair a Asima, a les empreses i als treballadors i treballadores la seva implicació, que ha fet possible aquesta bona xifra. També a EMAYA”, ha afirmat el batle. Ara, s’ampliarà el servei a la resta de polígons de la ciutat “gràcies a la bona acollida i a l’èxit de la mesura”.

 

La recollida porta a porta es va implantar amb l’objectiu de millorar el servei per a les empreses, incrementar el reciclatge dels residus, per complir amb l’establert a la Llei de Residus i les ordenances municipals, així com millorar la neteja d’aquestes zones, evitant brutor i acumulacions de residus als voltants dels contenidors. Aquest sistema de recollida suposa una millora de la imatge dels polígons per l’eliminació de contenidors de la via pública, que sovint són punts d’acumulació de residus. Incrementant el reciclatge també es redueix la fracció de rebuig i per tant la incineració. És un sistema, a més a més, que suposa la coresponsabilitat de tots els sectors en la gestió dels residus.

 

Abans de la implantació del sistema, als polígons industrials només es recollia de forma selectiva el 8,3 % dels residus (bàsicament cartó i alguns envasos). En només un any de implantació del nou sistema s’ha arribat al 40% de recollida selectiva, essent la mitjana de tot l'any el 36%, que era l’objectiu esperat per al segon any d’implantació.

 

Concretament s’han recollit en un any:

 

  • Matèria orgànica: 636,75 t (no es recollia abans de maig de 2021)
  • Envasos: 182,6 t, un increment del 338% en relació a l’any anterior (41,5 t)
  • Paper i cartó: 1.275,5 t, un increment del 65% (785 t)
  • Vidre: 154 t, (no es recollia anteriorment)

TOTAL selectiva: 2.248 t, un increment del 116%

  • Rebuig: 4.064 t, una reducció del 63%

 

Aquesta recollida selectiva ha comportat, a més a més, els següents avantatges ambientals:

 

- La matèria orgànica recollida als polígons ha permès generar energia per biometanització, equivalent al consum mensual de 8.850 habitatges, o generar 190 tones de compost.

- El paper i cartó recollit als polígons permet evitar talar 22.400 arbres.

- El vidre recollit, amb el seu reciclatge, evita el consum de 20 tones de combustible.

- El reciclatge del plàstic recollit als polígons ha evitat l'emissió de 272 t de CO2.

 

Nova implantació a partir de dia 20 de juny

 

Aquests bon resultats als polígons de Son Castelló, Son Rossinyol, Can Valero i Son Valentí han motivat la implantació d’aquest sistema a la resta de polígons i zones industrials de Palma. A partir de dia 20 de juny el mateix sistema de recollida s’implantarà als polígons de Son Oms, Son Morro, Son Malferit, sa Tàpia i altres zones amb implantació d’empreses similars del Pil·larí, el Coll d’en Rabassa, Son Ferriol, etc. Es preveu que unes 360 noves empreses d’aquestes zones s’incorporin al nou servei.

 

Funcionament del sistema de recollida porta a porta als polígons industrials de Palma

 

  • Totes les empreses han de separar el rebuig i la fracció de paper i cartó. En dies alterns es treuen cada una d’aquestes fraccions. El rebuig es treu els dimarts, dijous i dissabtes en contenidors tancats, propietat de cada una de les empreses. El cartó es treu els dilluns, dimecres i divendres, preferentment plegat i fermat.

 

  • Les empreses que per la seva activitat (restauració, serveis, oficines, educació, etc.) produeixen quantitats significatives de residus de matèria orgànica, vidre i envasos, també separen aquestes fraccions. La matèria orgànica es recull a diari i el vidre i els envasos dos dies a la setmana, en contenidors que EMAYA ha facilitat a les empreses.

 

Campanya informativa

 

Per tal de facilitar la implantació d’aquest servei prèviament EMAYA va realitzar una intensa campanya informativa i es visitaren 820 empreses de Son Castelló, Can Valero, Son Rossinyol i Son Valentí. Durant tot l’any l’equip educatiu i els tècnics d’EMAYA han realitzat un seguiment de les empreses participants, resolent dubtes, realitzant formacions de treballadors i resolent incidents.

 

Ara fa unes setmanes es va començar la campanya als polígons de nova implantació i l’equip educatiu ja ha visitat més de 100 empreses. També s’ha contactat amb els representants dels polígons de Son Morro i Son Oms per presentar el sistema i demanar la seva col·laboració.

 

La campanya informativa s’ha aprofitat per a recordar que aquest servei és només per a aquests tipus de residus, i que no es poden dipositar als contenidors sota cap circumstància residus propis de l’activitat industrial (voluminosos, fustes, residus d’automoció, de construcció, etc.) ni residus perillosos. Mesclar aquests residus amb altres fraccions es sanciona amb multes fins a 3.000 €. Els residus propis de l’activitat industrial de cada empresa i els perillosos s’han d’entregar a un gestor autoritzat.

 

La implantació del servei porta a porta també ha tengut resultats molt positius pel que fa a la reducció d’aquest problema i s’ha reduït de forma molt considerable la presència de residus perillosos i industrials (pots de pintura, bateries, olis d’automoció, fustes, residus de construcció, embalatges industrials, peces d’automòbil, material informàtic, etc.) en els contenidors de rebuig, un problema ambiental important i una infracció greu de la normativa de residus.

Tornar
subir