Només utilitzem cookies pròpies i analítiques amb l'única finalitat de millorar la nostra pàgina web.
D'acord | Més informació

Els serveis de neteja d’EMAYA recullen de la via pública durant 2018 un 45 % més de residus que l’any anterior

27 Feb 2019

Els serveis de neteja d’EMAYA recullen de la via pública durant 2018 un 45 % més de residus que l’any anterior

Les queixes i demandes de la ciutadania sobre els serveis de neteja i residus han disminuït un 37,6 % el 2018

Un any després la posada en marxa del nou pla de neteja, dia 5 de febrer de 2018, la presidenta d’EMAYA ha presentat avui el balanç dels serveis de neteja, que reflecteixen amb dades objectives les millores que ha suposat la posada en marxa d’aquest pla per a la neteja de Palma.

 

Increment d’un 45 % dels residus recollits pels serveis de neteja

 

Els diversos serveis de neteja d’EMAYA (agranat, buidatge de papereres, etc.) varen recollir de la via pública de Palma durant 2018 un 45 % més residus que l’any anterior. Es va passar de 2.961,81 tones l’any 2017 a 4.296,27 l’any 2018, és a dir, es recolliren 1.334,46 tones més des de la posada en marxa del nou pla de residus. L’increment des de 2015 a 2018 és del 55,23%.

 

Això s’ha aconseguit gràcies a l’increment de les freqüències i nombre de rutes d’agranat. Per això al nou pla es va modificar la zonificació de les àrees de neteja de Palma, aplicant a partir d’ara criteris de pressió humana, segons la densitat de població i ús de la ciutat. És per això que les principals millores de neteja s’han aplicat especialment a tota la zona de l’eixample, densament poblat i cada vegada a més activitats, igual que els barris de Son Rapinya, la Vileta, Son Roca, Son Ximelis i del Rafal Nou, Vell i Vivero. La neteja en aquestes zones és ara amb tractament diari a tots els carrers, que pot variar segons les circumstàncies i necessitats entre l’agranat manual o amb maquina en funció de la tipologia del carrer, buidat de papereres, etc.

 

60 nous vehicles, un increment del 36,7% de la maquinària de neteja des de 2016

 

Durant els darrers dos anys, 2017 i 2018, la maquinària de neteja incorporada als serveis d’EMAYA ha crescut un 36,7 %, amb un total de 60 nous vehicles. Concretament s’han incorporat:

5 agranadores lleugeres

21 agranadores pesades

12 camions polivalents

11 equips de pressió

5 camions de recollida de voluminosos

6 camions cisterna pesats

 

Això ha suposat una inversió només en neteja de 5.512.616,21 €.

 

L’increment del personal de neteja també és un factor fonamental per assolir aquestes fites. La plantilla mitjana d’operaris de neteja d’EMAYA el 2018 va ser de 522,46 persones, front a les 505,42 de 2017 o les 452,08 de 2015.

 

Evolució de la plantilla mitjana d’operaris de neteja:

 

 

 

Increment de la neteja amb aigua

 

Un altra de les millores aportades pel pla de neteja gràcies a la incorporació de la nova maquinària ha estat aplicar de forma regular la neteja amb aigua a pressió a les barriades, quan abans només s’aplicava regularment al centre i la Platja de Palma a l’estiu.

Ara Palma compta amb un servei de neteja amb aigua programada cada mes a tots els carrers, amb agranadores dotades de mànega per aplicar aigua, aspiració i acompanyades d’un peó amb bufadora elèctrica. Els equips de neteja amb aigua estan, per tant, formats per tres persones.

 

Les 21 noves agranadores mixtes, dotades amb equip de neteja amb aigua i d’aspiració tenen capacitat de més de 1.000 litres d’aigua.

 

Aquesta maquinària també s’ha pogut destinar durant uns tres mesos a la retirada de les fulles caigudes dels arbres.

 

Així mateix, durant la primavera i l’estiu es reforça la neteja amb camions cisterna, que apliquen aigua el vespre per netejar de forma més intensiva les zones de major ús, segons necessitat.

 

D’aquesta manera, EMAYA ha multiplicat per 4 el total de vehicles amb capacitat de netejar amb aigua, que han passat de 12 operatius a 48.

 

Altres vehicles nous que es varen sumar a la neteja de Palma durant 2017 i 18 són 10 vehicles polivalents, amb equips de neteja de grafitis, retirada d’herbes, abocaments, etc., 6 camions cisterna, 5 agranadores lleugeres i 11 furgonetes amb equip d’aigua a pressió.

 

Destacada reducció global d’un 37,6% de sol·licituds i queixes de la ciutadania

 

El nou pla de neteja, juntament amb la renovació des contenidors i dels serveis de recollida, ha reduït de forma molt significativa les incidències, sol·licituds i queixes que la ciutadania fa arribar a EMAYA pels diversos canals de contacte (telèfon, correu electrònic, xarxes socials, etc.), que han passat de 23.775 el 2017 a 14.831 en el 2018, un 37,6% menys. Les queixes formals s’han reduït un 58% en relació als serveis de residus i un 43% respecte a neteja. Aquestes dades són una clara prova de la millora de l’estat de la ciutat:

 

 

 

2017

2018

Diferència

Recollida

Sol·licituds informació

3.173

3.141

- 1 %

Sol·licituds servei

11.644

6.725

- 58 %

Queixes

686

285

- 58 %

Neteja

Sol·licituds informació

575

377

- 35 %

Sol·licituds servei

12.131

8.106

- 33 %

Queixes

165

94

- 43 %

 

 

 

Si s’analitzen les sol·licituds més habituals es pot observar també la important disminució de les demandes ciutadanes relacionades amb els serveis de neteja i recollida de residus:

 

 

Recollida

Diferència

Total 2018

 

Neteja

Diferència

Total 2018

Mal estat

- 78 %

414

 

Manca agranat

- 22 %

1.899

Contenidors plens

- 56 %

1.650

 

Brutor voltant contenidor

- 25 %

1.187

Bosses abandonades

- 54 %

264

 

Neteja amb aigua

- 76 %

462

Canvi ubicació

- 26 %

1.000

 

Trastos abandonats

- 30 %

1.574

 

 

Aquestes dades del Servei d’Atenció Ciutadana d’EMAYA són una prova del canvi de la percepció de la ciutadania en relació a la neteja de la ciutat i de l’evident millora dels serveis.

Tornar
subir