Amb motiu de l'entrada en vigor del nou Reglament general de protecció de dades, hem adaptat la nostra política de privacitat als requeriments del nou Reglament. Volem ser transparents sobre quines dades recopilam, com les utilitzam i els drets que teniu per a controlar les vostres dades, per la qual cosa us demanam que llegiu atentament la Política de Privacitat i la política de cookies
D'acord | Més informació

L’Ajuntament de Palma anima a la ciutadania i empreses a acollir-se a les ajudes del Govern per a instal·lacions d’autoconsum d’energies renovables

19 Feb 2019

L’Ajuntament de Palma anima a la ciutadania i empreses a acollir-se a les ajudes del Govern per a instal·lacions d’autoconsum d’energies renovables

Una nova instal·lació solar fotovoltaica a les instal·lacions d’EMAYA a Can Valero permetrà proporcionar energia renovable a les bombes d’impulsió d’aigua regenerada

Neus Truyol, regidora d’Ecologia, Agricultura i Benestar Animal i Ferran Rosa, director general d’Energia i Canvi Climàtic del Govern de les Illes Balears, han presentat avui a Palma la convocatòria de subvencions per a instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques, així com l’exemple de la nova instal·lació solar d’autoconsum d’EMAYA a Can Valero.

Aquesta iniciativa s’emmarca en les accions per promoure les energies renovables i lluitar contra el canvi climàtic.

Les ciutats són responsables del 70 % de les emissions de CO2 que es generen al món i són especialment vulnerables als efectes del canvi climàtic per l'elevada densitat de població i de serveis que concentren. Així, les ciutats són part del problema, però també part imprescindible de la solució.

En el Ple municipal del 27 de juliol de 2018 es va aprovar definitivament la modificació del Pla d'Acció d'Energia Sostenible del municipi de Palma (PAES), acord que va ser publicat en el BOIB nombre 123 de 7 d'octubre de 2017. L'objectiu del PAES és que el nostre municipi compleix amb els objectius del Pacte dels Batles en la lluita contra el canvi climàtic, reduint les emissions de gasos d'efecte hivernacle. L'esmentat objectiu de reducció l'hem de aconseguir en l'horitzó de l'any 2020.

Objectiu PAES: Instal·lar 1,1 MW a les teulades de Palma pel 2020

L'acció del 4.5.1 del PAES preveu la instal·lació de sistemes per a la generació d’energia solar fotovoltaica per l’autoconsum sobre teulades. L’Ajuntament vol promoure aquests tipus d’instal·lacions entre la ciutadania i les empreses de Palma, amb l'objectiu d’instal·lar 1’1 MW, el que suposaria un 10% de la màxima capacitat d’instal·lació en relació a la superfície estimada disponible sobre teulades.

Per aquest motiu des de l’Ajuntament es vol animar a la ciutadania i les empreses que aprofitin l’oportunitat que suposa la convocatòria de subvencions per a instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques dirigida a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials.

Per promoure i donar a conèixer aquestes ajudes, l’Ajuntament de Palma ha incorporat al seu web la informació i un baner visible a la portada del web.

Des d’aquí, i també directament des del web del Govern es pot accedir a l’enllaç on s’informa de les característiques d’aquestes ajudes i es pot accedir a la documentació necessària: http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3628364&coduo=2390767&lang=ca

La Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat va publicar el passat mes de gener aquesta línia d’ajudes, que compta amb un pressupost de 1,8 milions d’euros. Es poden presentar les sol·licituds fins al 29 de març o fins que s’esgoti la partida pressupostaria.

Hi poden accedir tant els particulars com les empreses, associacions empresarials o entitats sense ànim de lucre.

En el cas dels particulars o comunitats de propietaris les ajuden van adreçades a:

  1. a) Les inversions en noves instal·lacions d’energia solar fotovoltaica per a autoconsum amb una potència de pic per instal·lar de fins a 3 kWp.
  2. b) Les inversions en noves instal·lacions d’energia solar fotovoltaica aïllades, en edificis o instal·lacions sense connexió a una xarxa elèctrica de distribució, amb una potència de pic per instal·lar de fins a 3 kWp.
  3. c) Les inversions en noves instal·lacions microeòliques amb una potència de pic per instal·lar de fins a 3 kWp. Els molins han d’integrar-se en el paisatge i es prohibeix la instal·lació de suports metàl·lics tipus gelosia.

Nova instal·lació solar fotovoltaica d’EMAYA a Can Valero

Així mateix, Neus Truyol ha aprofitat l’ocasió per presentar la nova instal·lació d’energia renovable d’EMAYA a Can Valero. Es tracta d’una instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum, que s’ha pogut realitzar també gràcies a l’ajudes del Govern de les Illes Balears per a administracions públiques, concedida l’any 2017.

Aquesta instal·lació consta de 224 panells amb una potència total de 73,92 kW pic de potència, l’equivalent al que necessitarien uns 50 habitatges. L’energia (110 MWh anuals) produïda s’autoconsumirà en la instal·lació de bombeig de les aigües regenerades per serveis urbans ( Parc Bit i Son Vida). L’autoconsum d’electricitat permetrà aportar aproximadament un  13% del consum anual d’energia de la instal·lació i un estalvi d’emissions de 78,50 tones de gasos d’efecte hivernacle.  Aquesta instal·lació suposa una reducció de la petjada energètica de les instal·lacions d’abastiment d’aigua a la vegada que suposa una reutilització de l’aigua regenerada.

L’obra ja està finalitzada pendent d’un darrer tràmit de verificació per part de l’empresa distribuïdora d’electricitat.

La nova instal·lació se suma així a les ja existents a serveis municipals, com les teulades d’EMAYA a Son Pacs o a instal·lacions esportives com les piscines de Son Hugo.

Objectiu 40% pel 2030 i 100% renovable cap el 2050

El canvi climàtic imposa nous objectius i ara Palma es prepara per implantar l'objectiu europeu de reducció dels gasos d'efecte hivernacle en un 40% per al 2030 i l'adopció d'un enfocament comú per a l'impuls de la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic.

Per altra banda, la recentment aprovada Llei de canvi climàtic i transició energètica ha establert un objectiu ambiciós de 100% renovable pel 2050.

Tornar
subir