Només utilitzem cookies pròpies i analítiques amb l'única finalitat de millorar la nostra pàgina web.
D'acord | Més informació

Avui matí han començat les primeres actuacions per a la construcció del dipòsit d’aigües pluvials i residuals

17 Abr 2019

Avui matí han començat les primeres actuacions per a la construcció del dipòsit d’aigües pluvials i residuals

S’ha habilitat el camí d’accés al solar del dipòsit i la setmana que ve es realitzaran els pous de l’estudi geotècnic

Avui matí l’empresa adjudicatària del projecte de construcció i execució de les obres de l’estació de bombeig i dipòsit de laminació de l’EDAR 2 i del col·lector interceptor, l’UTE Acciona Construcción SA - Acciona Agua SA, ha començat la realització de les primeres actuacions per a la construcció d’aquestes infraestructures.

Concretament, avui matí s’ha habilitat un camí d’accés i el tancament de la parcel·la adossada a la depuradora EDAR 2, on s’ha de construir la nova estació de bombament i dipòsit de laminació. L’actuació d’avui servirà per donar accés a la maquinària que el proper dimecres 24 d’abril realitzarà dos pous de 10 m de profunditat i 15 cm de diàmetre, previst a l’estudi geotècnic per al dimensionament dels fonaments de la nova estació de bombament i dipòsit de laminació.

També s’instal·larà a la mateixa parcel·la un piezòmetre per al control del nivell freàtic mentre durin les obres del nou col·lector general d’aigües mixtes que es construirà amb micro-tuneladora.

Al llarg de les properes setmanes, una vegada hagin finalitzat aquestes actuacions prèvies, així com les tasques de tancament del projecte executiu, coordinació amb altres departaments municipals (mobilitat, urbanisme...), començaran altres actuacions. El termini d’execució de la totalitat de l’obra és de 18 mesos.

Recordem que l’execució del projecte de construcció i execució de les obres de l’estació de bombeig i dipòsit de laminació de l’EDAR 2 i del col·lector interceptor es va adjudicar per un import de 22.609.330, 07 € (més IVA).

El finançament es realitza a càrrec del cànon de sanejament gràcies al protocol d’inversions signats l’any 2017 entre EMAYA i la direcció general de Recursos Hídrics de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de la CAIB.

Una vegada realitzats aquests projectes es podran reduir en un 90 % els abocaments de la conca del Baluard del Príncep, i un mínim del 40% dels abocaments totals, ja que la duplicació del dipòsit permetrà tractar també aigua d’altres conques.

Característiques dels projectes

Les actuacions iniciades avui són accions preliminars per a la construcció de la nova estació de bombeig i dipòsit de laminació de l’EDAR 2. L’estació de bombeig comptarà amb 4 bombes i una capacitat de bombeig 12.250 m3/h. El dipòsit tendrà una capacitat de 50.000 m3 (d’acord amb la millora presentada, doblant el mínim previst a la licitació, de 25.000 m3). A més, la infraestructura comptarà amb elements de separació de sòlids, pous, grup electrogen, etc. S’instal·laran a més una sèrie de serveis auxiliars tals com una xarxa d’aigua regenerada per a tasques de neteja. Es preveu la instal·lació d’una xarxa contra incendis i il·luminació, tant exterior com interior.

Al llarg de les properes setmanes s’iniciarà també la construcció del col·lector interceptor general de gravetat des del centre fins l’EDAR 2, una infraestructura de 3,2 km de llargària i 2 m de diàmetre, que transcorrerà a 8 metres de fondària mitjana (entre 5 – 12 m). La pendent serà del 0,2 %.

La traça es desenvolupa al llarg de la calçada de la zona urbana de Palma i del Polígon de Llevant, des de les avingudes fins a la via cintura. Creuada la via cintura, el traçat discorre per vials del polígon industrial de Son Malferit, fins a arribar a les instal·lacions d'ENDESA - Ca’s Tresorer i després de passar per sota del Torrent Gros, arriba als terreny destinats a l’EDAR 2.

Reducció dels abocaments i del tancament de platges

La realització d’aquests dos projectes suposarà unes importants millores ambientals, especialment per a la qualitat de les aigües de la badia de Palma. La principal funció d’aquestes infraestructures és la retenció de les primeres aigües de pluja, per evitar que arribin a la mar, arrossegant contaminants i provocant també el vessament de les aigües residuals. Durant els episodis de pluges intenses el dipòsit de laminació podrà recollir els primers 45-60 minuts de pluja, que són les que arrosseguen una major càrrega contaminant.

En total, el col·lector i el dipòsit permetran reduir un 90% la contaminació que s’aboca a la mar durant els episodis de pluja intensa a la conca del Baluard. Això suposarà evitar que cada any unes 600 tones de contaminants acabin a la mar, unes 14 tones per cada episodi de pluges. Aquesta reducció dràstica de contaminació a la conca del Baluard suposa una reducció total de més del 40 % dels abocaments de Palma a la Badia, ja que especialment gràcies a la duplicació de la capacitat del dipòsit es podran tractar també aigües d’altres conques. S’evita així l’abocament a la mar d’una part molt important de les aigües mixtes que actualment s’aboquen en episodis de pluja, que contenen els contaminants que arrossega la pluja i les aigües fecals quan vessen per incapacitat actual de la xarxa.

Per tant, aquests projectes són de gran transcendència per a la ciutat i el seu entorn, suposaran una millora per a la qualitat de les aigües de bany, les platges i per als ecosistemes marins de la badia de Palma, amb els conseqüents beneficis per a la ciutadania, el turisme i el medi. Es podrien reduir de l’ordre del 90% els tancaments de les platges de Can Pere Antoni i Ciutat Jardí que s’han de realitzar durant l’estiu quan hi ha pluges intenses.

Tornar
subir