Només utilitzem cookies pròpies i analítiques amb l'única finalitat de millorar la nostra pàgina web.
D'acord | Més informació

Comencen les primeres actuacions per la construcció del col·lector de la depuradora de Palma

14 Mai 2019

Comencen les primeres actuacions per la construcció del col·lector de la depuradora de Palma

El col·lector tendrà 3,2 km, recollirà les aigües pluvials i residuals per impedir abocaments a la mar i reduir el tancament de platges

Avui matí han començat les primeres actuacions per a la construcció del col·lector interceptor que conduirà aigües residuals i pluvials des del centre de Palma fins la depuradora del Coll den Rabassa (EDAR 2).

Concretament avui matí ha començat la perforació per realitzar una cala d’investigació arqueològica a l’avinguda de Gabriel Alomar, a l’alçada del creuer amb el carrer de Ricardo Ortega, davant l’Escola Graduada. Aquesta actuació està previst que tengui una durada d’unes dues setmanes, fins al dilluns 27 de maig.

Aquest és el punt d’inici del col·lector, on s'instal·larà la futura arqueta de connexió amb la galeria existent d'aigües mixtes per derivar les aigües cap a la depuradora pel nou col·lector general. El punt exacte d’ubicació d’aquesta connexió es determinarà en funció de la prospecció arqueològica que ara es realitza.

En aquesta zona es troba el perímetre per on discorria l’antiga murada renaixentista de la ciutat de Palma, per això aquests treballs seran controlats per un tècnic arqueòleg que supervisarà si durant els treballs d’excavació puguin aparèixer restes arqueològiques que han d’ésser degudament documentades i exhumades.

Una vegada finalitzi la cala arqueològica l’empresa adjudicatària podrà finalitzar el projecte de construcció i en el termini d’un mes, durant el mes de juny, iniciar les obres de construcció del col·lector i el dipòsit.

Característiques dels projectes

Recordem que l’execució del projecte de construcció i execució de les obres de l’estació de bombeig i dipòsit de laminació de l’EDAR 2 i del col·lector interceptor es va adjudicar per un import de 22.609.330, 07 € (més IVA) a una UTE formada per ACCIONA.

El finançament es realitza a càrrec del cànon de sanejament gràcies al protocol d’inversions signats l’any 2017 entre EMAYA i la direcció general de Recursos Hídric de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de la CAIB.

Una vegada realitzats aquests projectes es podran reduir en un 90 % els abocaments de la conca del Baluard del Príncep, i un mínim del 40% dels abocaments totals, ja que la duplicació del dipòsit permetrà tractar també aigua d’altres conques.

El col·lector interceptor general de gravetat des del centre fins l’EDAR 2 serà una infraestructura de 3,2 km de llargària i 2 m de diàmetre, que transcorrerà a 8 metres de fondària mitjana (entre 5 – 12 m). La pendent serà del 0,2 %.

La traça es desenvolupa al llarg de la calçada de la zona urbana de Palma i del Polígon de Llevant, des de les avingudes fins a la via cintura. Creuada la via cintura, el traçat discorre per vials del polígon industrial de Son Malferit, fins a arribar a les instal·lacions d'ENDESA - Ca’s Tresorer i després de passar per sota del Torrent Gros, arriba als terreny destinats a l’EDAR 2.

Aquesta obra es complementa amb la construcció de la nova estació de bombeig i dipòsit de laminació de l’EDAR 2. L’estació de bombeig comptarà amb 4 bombes i una capacitat de bombeig 12.250 m3/h. El dipòsit tendrà una capacitat de 50.000 m3 (d’acord amb la millora presentada, doblant el mínim previst a la licitació, de 25.000 m3). A més, la infraestructura comptarà amb elements de separació de sòlids, pous, grup electrogen, etc. Les actuacions preliminars per a la construcció d’aquest tanc s’iniciaren el mes passat, realitzant el tancament de la zona, el camí d’accés i la prospecció geotècnica per a la realització dels fonaments del dipòsit.

Reducció dels abocaments i del tancament de platges

La realització d’aquests dos projectes suposarà unes importants millores ambientals, especialment per a la qualitat de les aigües de la badia de Palma. La principal funció d’aquestes infraestructures és la retenció de les primeres aigües de pluja, per evitar que arribin a la mar, arrossegant contaminants i provocant també el vessament de les aigües residuals. Durant els episodis de pluges intenses el dipòsit de laminació podrà recollir els primers 45-60 minuts de pluja, que són les que arrosseguen una major càrrega contaminant.

En total, el col·lector i el dipòsit permetran reduir un 90% la contaminació que s’aboca a la mar durant els episodis de pluja intensa a la conca del Baluard. Això suposarà evitar que cada any unes 600 tones de contaminants acabin a la mar, unes 14 tones per cada episodi de pluges. Aquesta reducció dràstica de contaminació a la conca del Baluard suposa una reducció total de més del 40 % dels abocaments de Palma a la Badia, ja que especialment gràcies a la duplicació de la capacitat del dipòsit es podran tractar també aigües d’altres conques. S’evita així l’abocament a la mar d’una part molt important de les aigües mixtes que actualment s’aboquen en episodis de pluja, que contenen els contaminants que arrossega la pluja i les aigües fecals quan vessen per incapacitat actual de la xarxa.

Per tant, aquests projectes són de gran transcendència per a la ciutat i el seu entorn, suposaran una millora per a la qualitat de les aigües de bany, les platges i per als ecosistemes marins de la badia de Palma, amb els conseqüents beneficis per a la ciutadania, el turisme i el medi. Es podrien reduir una part important dels tancaments de les platges de Can Pere Antoni i Ciutat Jardí que s’han de realitzar durant l’estiu quan hi ha pluges intenses.

Tornar
subir