Només utilitzem cookies pròpies i analítiques amb l'única finalitat de millorar la nostra pàgina web.
D'acord | Més informació

EMAYA presenta 7 nous projectes per a millorar el sanejament de Palma i reduir els vessaments, que suposen una inversió de gairebé 36 milions d’euros

13 Set 2019

EMAYA presenta 7 nous projectes per a millorar el sanejament de Palma i reduir els vessaments, que suposen una inversió de gairebé 36 milions d’euros

Amb 24,5 milions d’euros de la indemnització de la recollida neumàtica es finançaran 4 projectes de separació de la xarxa de pluvials i clavegueram

Avui matí el president d’EMAYA, Ramon Perpinyà, ha presentat 7 nous projectes de millora del sanejament de Palma que realitzarà EMAYA amb l’objectiu de reduir i prevenir vessaments d’aigües mixtes, separar les aigües pluvials i residuals i modernitzar infraestructures obsoletes, sempre amb la finalitat de protegir el medi ambient, la salut pública i la qualitat de les aigües de la badia de Palma.

 

EIs projectes presentats avui es troben en diverses fases de tramitació i tenen ja el finançament compromès, per una banda municipal, procedent de la indemnització de la recollida neumàtica, i per l’altra procedent del cànon de sanejament. Els projectes formen part del Pla de Sanejament de Palma aprovat l’any 2016, que inclou d’altres que s’aniran desenvolupant properament.

 

El regidor de Medi Ambient i Benestar Animal, Ramon Perpinyà, ha destacat que "es tracta d'obres adreçades a evitar els vessaments i millorar el sanejament de Palma". "Seguim desenvolupant el pla de sanejament per a Palma en nous projectes de xarxes separatives i modernització d'infraestructures", ha dit Perpinyà.

 

Projectes de xarxa separativa

Quatre dels projectes tenen com a objectiu la separació de la xarxa de pluvials i clavegueram. Suposen una inversió total de 24,5 milions d’euros d’aportació municipal procedent de la indemnització per la fallida recollida neumàtica:

 

  • Projecte de separació de xarxa unitària al polígon de Son Castelló i tanc de laminació: preveu la renovació de la xarxa d’aigua potable i la de clavegueram, deixant l’actual de sanejament per a les pluvials al polígon de Son Castelló, actualment amb una xarxa unitària obsoleta. Inclou també la construcció d’un tanc de laminació per a recollir les aigües pluvials i mixtes procedents d’Esporles i Bunyola. Així mateix suposarà la renovació del paviment. L’objectiu és suprimir els abocaments al torrent de na Bàrbara i a la badia en episodis de pluja. Pressupost previst, 14.000.000 euros.
  • Projecte de xarxa separativa a l’eixample de Palma: renovació de la xarxa d’aigua potable i la de clavegueram, deixant l’actual de sanejament per a les pluvials, a la zona de l’eixample entre el carrer del General Ricardo Ortega i el del General Riera. L’objectiu és evitar els vessaments d’aigües mixtes a la conca del Baluard i del Portitxol, millorant la gestió quan plou. Previsió pressupost: 1.000.000 euros.
  • Projecte de xarxa separativa en el casc antic de Palma: separació de l’actual xarxa unitària del centre històric, renovant la xarxa actual i dotant de xarxa separativa de clavegueram i pluvials, per minimitzar els abocaments. Pressupost previst, 6.000.000 euros; es tracta d’una xifra estimativa donades les dificultats i imprevists que poden sorgir en els treballs al centre històric, que s’han de realitzar sota les condiciones de protecció del patrimoni arqueològic.
  • Projecte de separació del col·lector unitari (Fase I) de l’av. de Joan March fins al carrer del General Ricardo Ortega: instal·lació d’un nou col·lector per separar les aigües fecals i pluvials de la conca del Baluard i reducir els abocaments durant els episodis de pluja. Previsió pressupost: 3.500.000 euros.

 

Millora del sanejament de la Platja de Palma

A continuació s’han presentat tres projectes de millora de les infraestructures de sanejament de la zona de la platja de Palma, de renovació de col·lectors actualment obsolets, reforçament de la xarxa de sanejament i noves estacions d’impulsió d’aigües residuals cap a l’EDAR 1 (depuradora de Sant Jordi). Es tracta de projectes en diferents estats de tramitació que compten amb finançament a càrrec del cànon de sanejament i suposen una inversió total de 11’3 milions d’euros d’inversió.

 

  • Projecte nova estació d’impulsió la Ribera (Can Pastilla) i conducció a l'EDAR 1: per eliminar dues estaciones d’impulsió obsoletes instal·lant una nova estació d’impulsió, que permetrà augmentar el cabal d’impulsió d’aigües residuals cap a l’EDAR 1. Tendrà capacitat per rebre aigua d’altres estacions properes. Es complementa amb una nova conducció de pujada a l’EDAR 1 que suposa instal·lar un total de 7 km de canonades. Projecte en tramitació, aprovat al Consell d’Administració d’EMAYA 11/07/19, i sol·licitud finançament cànon de sanejament 2016-19. Pressupost: 7.804.309 euros.
  • Projecte de renovació de col·lectors d’impulsió a l’EDAR 1 des de les estacions 4 i 5 de la zona costanera de la Platja de Palma: suposa la renovació de les conduccions entre estacions d’impulsió 4 i 5 de la Platja de Palma, connectant-les amb el nou col·lector de pujada a l’EDAR1.Projecte en tramitació, aprovat al Consell d’Administració d’Emaya 11/07/19, i sol·licitud finançament cànon de sanejament 2016-19. Pressupost 1.873.583,03 euros.
  • Nou col·lector d’impulsió des del Clot d’en Bernadet a l’estació d’impulsió de la Ribera: l’actuació suposa la reubicació d’una estació d’impulsió que actualment es troba damunt la petita platja de la Cala del Clot d’en Bernadet i la renovació del col·lector d’impulsió fins la EI La Ribera. Projecte pendent d’aprovació i de sol·licitud de finançament cànon de sanejament 2016-19. Pressupost: 1.617.607 euros.Accions en marxa

Aquests projectes es complementen amb el projecte actualment en fase d’execució, del col·lector general interceptant de les avingudes a l’EDAR 2 i el tanc de laminació de la depuradora del Coll d’en Rabassa, de 50.000 m3. Es tracta d’una inversió de 22,6 milions d’euros a càrrec del cànon de sanejament, que té com a objectiu prevenir la major part dels vessaments a la badia i evitar el 90 per cent dels tancaments de les platges de Can Pere Antoni i Ciutat Jardí.

Així mateix, la millora del sanejament de Palma passa per la construcció de la nova depuradora del Coll d’en Rabassa. La seva execució a càrrec del Ministeri de Transició Ecològica es troba en fase de redacció i tramitació ambiental de l’avant-projecte. Dilluns el batle Jose Hila i Perpinyà es reuniran amb el Ministeri de Transició Ecològica per reclamar l'agilització i accelerar el procés de construcció de la nova depuradora. "En cap moment s'ha aturat el procés. En tot cas, EMAYA ja està executant les obres del tanc de laminació i el col·lector, dues obres que sí són competència de l'empresa i que permetran reduir en un 90 per cent els abocaments a Ciutat Jardí i Can Pere Antoni", en paraules de Perpinyà.

Tornar
subir