Només utilitzem cookies pròpies i analítiques amb l'única finalitat de millorar la nostra pàgina web.
D'acord | Més informació

L’operador energètic d’EMAYA suposarà un impuls molt important a les renovables i la reducció d’emissions

12 Des 2019

L’operador energètic d’EMAYA suposarà un impuls molt important a les renovables i la reducció d’emissions

Es preveu en 10 anys produir el 100% de l’energia elèctrica que consumeix l’ajuntament amb fonts renovables i assolir l’objectiu d’emissions neutres de CO2. Així mateix, es produiran el 100% dels combustibles per als vehicles d’EMAYA i el 25% de l’EMT

Ramon Perpinyà, president d’EMAYA, ha presentat avui el projecte EMAYA Energia Sostenible, la nova operadora energètica municipal que es posarà en marxa a partir del primer semestre de 2020. Aquest nou instrument, a més de suposar un important estalvi econòmic per poder prescindir d’intermediaris en la compra d’energia, suposarà un important impuls a la autoproducció energètica amb fonts renovables: es multiplicarà per 100 en un termini de 10 anys de forma que el 100% de l’electricitat d’EMAYA i gairebé el 100 dels principals organismes municipals procedirà de l’autogeneració a partir de recursos renovables. Així mateix, seran d’origen renovable d’autoproducció el 100% dels combustibles que utilitzin els vehicles d’EMAYA i el 25% de l’EMT.

Aquest projecte estratègic i prioritari per a l’Ajuntament de Palma s’ha presentat en el marc de la celebració a Madrid de la Conferència del Canvi Climàtic COP25. Tal i com ha declarat Ramon Perpinyà “és prou evident que ens trobam en una situació reconeguda per tothom d’emergència climàtica, davant la qual és el nostre compromís i el nostre deure com a Ajuntament i com a empresa pública treballar no ja per la reducció de les emissions de CO2, sinó per l’eliminació, perquè siguin zero, que l’activitat de l’Ajuntament, els organismes públic i empreses municipals siguin neutres pel que fa a emissions a l’atmosfera”. En aquest sentit ha afegit “poder comptar amb EMAYA com a comercialitzadora energètica municipal ens proporcionarà un instrument fonamental per assolir aquest objectiu”.

En aquesta línia, ja s’han donat les passes perquè la comercialitzadora energètica sigui una realitat: el passat mes de novembre es modificaren els estatus d’EMAYA per incloure com a objecte social la producció i comercialització d’energia.

A partir d’aquí, en una primera fase, fins l’any 2023, es contemplen com a objectius:

 • Passar d’una autoproducció d’energies renovables de 11 GWh/any a gairebé el doble, 21,67, amb l’ampliació de les instal·lacions fotovoltaiques actuals i algunes noves (Son Pacs, Can Valero, a les depuradores, etc.).
 • Es continuarà amb la producció d’energia elèctrica a partir de biogàs a la depuradora EDAR1 (10,64 GWh/any).
 • Això suposarà passar de consumir un 20% d’energia d’origen renovable d’autoproducció a EMAYA al 28%.
 • Es produirà també biogàs a la depuradora EDAR1 que s’utilitzarà com a combustible per a la flota d’EMAYA, una producció per al 2023 de 6,2 GWh/any que suposarà el 26% dels combustibles.
 • Es passarà d’un estalvi econòmic actual de 3,3 M € a gairebé 3,9 M €.
 • La reducció d’emissions de CO2 passarà de les actuals 8.500 tones/any de CO2 a 13.700 tones anuals.
 • La substitució dels vehicles que utilitzen benzina i especialment els de gasoil per vehicles elèctrics i de gas GNC produirà una importantíssima reducció de l’emissió de partícules contaminants, que passa d’una reducció de 0,4 tones/any a 30 tones anuals. Es tracta d’una millora fonamental per a la qualitat de l’aire i la salut de les persones.

Aquestes millores s’assoliran amb la posada en marxa de projectes ja iniciats, amb una inversió total d’uns 10 M €:

 • Planta solar fotovoltaica d’ 1 MWpic a Son Pacs.
 • Electrolinera per als vehicles elèctrics d’EMAYA a Son Pacs.
 • Hidròlisi tèrmica per a l’increment de la producció de biogàs a partir dels fang de les depuradores.
 • Producció de biogàs per a la flota d’EMAYA.

Aquestes importants fites són només una primera passa per tal d’assolir en un objectiu de 10 anys, el 2029, unes millores ambientals i econòmiques encara molt més ambicioses:

 • Autoproducció d’energia elèctrica fotovoltaica de 84,33 GWh/any.
 • Producció de biogàs per als vehicles, amb els fangs de depuració de les aigües residuals: 26,23 GWh/any.
 • El total de l’energia renovable (es manté la producció d’energia elèctrica a partir de biogàs a la depuradora EDAR) passarà a 121,2 GWh/any, de manera que s’haurà multiplicat per més de 100 l’autoproducció renovable.
 • Es podrà cobrir el 100% de les necessitats energètiques d’EMAYA i gairebé el 100% dels principals organismes municipals (IMI, SMAP, EMT, EMF, Mercapalma, enllumenat, escoletes, etc.).
 • Es podrà abastir el 100% de la flota de vehicles d’EMAYA amb electricitat d’autoproducció i biogàs també d’autoproducció, amb un excedent que podrà proporcionar el 25% de les necessitats de l’EMT.
 • L’estalvi econòmic en un horitzó de 10 anys arribarà als 12 M €.
 • La reducció d’emissions de CO2 passarà de les 8.500 actuals i les 13.700 previstes en 3 anys a més de 96.000.
 • La importat reducció de partícules assolida en només tres anys s’incrementa encara molt més, passant a ésser de 130 tones anys, com ja s’ha comentat, una reducció d’emissions fonamental per a la qualitat de l’aire i la salut.

D’aquesta manera, l’Ajuntament de Palma ha iniciat el camí cap a la descarbonització total de les seves fonts d’energia, amb uns projectes i EMAYA com a operadora energètica, que en 10 anys ens permetrà que l’activitat municipal sigui neutra en emissions de diòxid de carboni, principal causant de l’emergència climàtica.

Tal i com ha declarat Ramon Perpinyà, “és una qüestió de supervivència, la nostra obligació com a institució pública, posar en marxa els projectes i els instruments necessaris per mitigar el canvi climàtic i el compliment dels compromisos marcats a la Cimera del Canvi Climàtic, la llei balear de canvi climàtic i el Pla Municipal d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible. Ja no podem fer només plans i declaracions, és l’hora d’actuar”.

Tornar
subir